Barnsoldater- Swedish

Essay by alexandraasHigh School, 12th grade November 2014

download word file, 2 pages 0.0

Det här är klipp från filmen "Machine Gun Preacher", som är en verklig historia baserad på Sam Childers liv. Efter flera år av missbruk och människodråp bestämde han sig -98 för att åka till det krigsdrabbade Sudan i fem veckor för att jobba som volontär inom kyrkan. När han väl var där bestämde han sig för att han ville se mer av vad som hände, då åkte han till en by som precis hade blivit attackerad av LRA. Han såg hur alla familjer led och hur dåligt alla barn mådde. Då bestämde han sig för att skapa "Childrens Village" som är ett barnhem för föräldralösa barn i södra Sudan.

Nu är det över 300 barn som bor där, men sen de startade "Childrens Village" har de räddat över 1000 föräldralösa barn. De som jobbar på barnhemmet är ofta kvinnor som har förlorat sin familj.

"Childrens Village" är det största barnhemmet i södra Sudan, och det är ledande på att gå in på LRAs mark och rädda kidnappade barn.

När Childers hade varit i Sudan under en tid fick han ett nytt perspektiv på världen och än idag kämpar han för barnens rätt. Han bygger fortfarande upp kyrkor och barnhem för föräldralösa barn och före detta barnsoldater inom LRA.

Han tog sig an en kamp som ifrån början inte var hans.

Idag har Sam Childers byggt upp tre barnhem i Uganda, ett i Sudan och han håller på att få tillstånd till att bygga barnhem i både Somalia och Etiopien.

LRA, Lord's Resistance Army, är en terrorgrupp som har anklagats för omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Så som extremt våld, mord av oskyldiga människor, kidnappning, slaveri av kvinnor och barn. Tvångsrekrytering av barnsoldater, samt ett flertal massaker (mord på många personer). LRA för krig i norra Uganda, södra Sudan...