Globalisering diskusjonen

Essay by Putte22 March 2013

download word file, 6 pages 0.0

Diskusjonen om globalisering

Begrepet globalisering har historie helt tilbake til middelalderen. Oppdagelsesreisende som Marco Polo og Christoffer Columbus reiste rundt på lange reiser omkring i verden og kom tilbake med historier og erfaringer fra andre kulturer. Globalisering gjør verden til et mindre sted gjennom handel av varer, tjenester, kommunikasjon, informasjon, kunnskap og kultur. Det er mange aspekter ved globalisering og det er et omfattende tema. Globalisering er med på å utvikle land og rett og slett at det meste av verden utvikler seg videre. Det er mulig å få krydder fra Tyrkia, biler fra Tyskland, McDonalds mat fra Amerika, teknologi fra Kina og det er mulig å kommunisere med mennesker fra Australia på andre siden av jorden. Dette kan anses som fordeler med globalisering, men er det noen baksider ved dette? Som kanskje vi i Norge ikke merker så mye av? Globalisering er en kompleks prosess som påvirker verden både positivt og negativt. Dette skal jeg gjøre rede for i denne artikkelen.

Det er først og fremst handel mellom landegrensene som driver globaliseringen.

Det har blitt enklere å importere og eksportere varer rundt i verden på grunn av moderne transport som fly og nye løsninger innen telekommunikasjon. Dette er en stor seier for internasjonale selskap og i-land. Disse landene eller selskapene utvikler seg større og blir rikere. Eksempler på land som har tjent på globalisering er Kina. Globalisering har derfor vært ekstremt positivt i dette tilfellet og er den største fattigdomsreduksjonen i historien. Bare på 21 år falt tallet fra 250 millioner fattige til 34 millioner. Også India har halvert tallet på fattige de to siste tiårene. Handel og kommunikasjon mellom utviklede land og selskaper er stikkord på sider ved globalisering som er positivt.

Ulemper med dette er at internasjonale priser og restriksjoner gjør det ekstremt vanskelig for fattige land...