'Herman' by Lars Saabye Christensen

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th gradeB, July 1997

download word file, 8 pages 5.0

Downloaded 29 times

HERMAN

AF LARS SAABYE CHRISTENSEN

Historien fylder 188 sider og er delt op i 24 kapitler og 3 afsnit, efterår, vinter og forår. Bogens

handling strækker sig over 5-7 måneder, lidt efterår hele vinteren og lidt forår. Bogen foregår li¬

neært, med en lille smule flashback, mens bedstefaderen fortæller om sine oplevelser som ung, men

uden foregribning af begivenheder.

Bogen Herman handler kort fortalt om en 10-Ã¥rig dreng, Herman, der lever i Oslo i de tidlige

1960'ere. Herman lever i en småfattig lejlighed, han er enebarn og hverken han eller forældrene har

ret mange venner. Faderen har dog 2 venner de to småfuskere Børsten og Bukken, som faderen har

kendt, og været venner med lige siden ungdomsårene. Moderen kan ikke lide dem og de besøger

derfor ikke lejligheden ofte. Børsten og Bukken repræsenterer faderens gamle liv, som han har me¬

get svært ved at give slip på. Hans gamle liv var meget mandehørmeagtigt og sviren omkring, men

så en dag gjorde han en pige gravid og de blev tvunget til at gifte sig.

Hun føder derefter Herman og

han forsøger at være en god fader/mand, men han længtes dog stadig, måske ubevidst, efter sit tid¬

ligere liv og han tager derfor nogle ordentlige drukture, når han syntes at livets realiteter bliver for

hårde og presset for stort. Noget af dette har han givet videre til Herman der lukker sig inde i sig

selv da presset omkring hans manglende hår bliver for stort. s. 171. Herman får sig dog kæmpet ud

af denne krise til sidst, med lidt hjælp fra Ruby. Hun er nemlig istand til at se ind bag skaldetheden,

hvor hun finder noget godt.

Herman lever et stille og roligt liv, indtil han begynder at tabe håret. Klassekammeraterne begynder

så at mobbe ham med hans skaldethed s.45. Dette fortsætter...