KÄRNKRAFT intervju

Essay by Jakob DomargårdHigh School, 12th gradeA+, May 1996

download word file, 6 pages 4.0

Downloaded 32 times

KÄRNKRAFT

Historia 2

Kärnklyvningen 2

Olika typer av reaktorer 3

Vad är radioaktivstrålning? 4

Radioaktivitetens konsekvenser 4

Radioaktivt Avfall 5

Anrikning av uran 235 5

Säkerhetssystem 5

Fakta om Marie Curie 6

Historia

Allt började 1934 då fysikern Enrico Fermi lyckades klyva urankärnor med hjälp av neutroner. De båda förstod att om man upprepade detta flera gånger så kan detta fenomen kan alstra enorma mängder energi. Allt skulle fortplantas i en kedjereaktion. Dessa kunskaper utvecklades senare av båda tyskarna Otto Hahn och Fritz Strassman. Utvecklingen som de båda tyskarna forskat om blev klart till andra världskriget.

Albert Einstein hade förstått tyskarnas nya kunskaper som kunde användas i kriget. Han skrev ett berömt brev till USA:s president om tyskarnas och nya upptäckter. Det beslöts att ett forskningsprojekt måste utföras.. Hela projektet kallades Manhattanprojektet som blev lett av Robert Oppenheimer som fick först och främst forska och utveckla kärnvapen..

Resultatet visades den 16 juni 1945 då en prov sprängning ägde rum i New Mexico.

Men deras första riktiga kärnladdning blev bomben över Hiroshima i Japan som släpptes den 6 aug 1945 av Amerikanarna. Efter tre dagar släpptes ännu en kärnladdning, denna över Nagasaki.

Amerikanarna byggde också en kärnkraft driven ubåt, Natuilus. Den kom i drift 1954.

Man kunde också använda nya tekniken inom framställning av energi. Den första kraftreaktorn som var syfte för el produktion var reaktorn i Calder (Storbritanien) som började sin produktion av el 1956. Dom första reaktorerna var för vanligt uran, eller uran 235 som ej är anrikat (Se längre ned). Men på 1950 talet började USA utveckla anläggningar för anrikning av uran (Se 'Anrikning av uran'). Inte förrän 1954 byggdes det allra första kärnkraftsreaktorn för forskning. Senare 64-74 användes en så kallad tungvatten i Ågesta nära Stockholm. Senare byttes tungvattenreaktorer världen över ut mot lättvattenreaktorer, och det...