Olympiske leker

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th gradeA-, December 1996

download word file, 3 pages 3.0

Downloaded 23 times

OLYMPISKE LEKER

De Olympiske leker ble for første gang arrangert i Olympia i Hellas 776 år før Kristus til ære for den greske guden Zevs. I 393 etter Kristus ble lekene stoppet, men i 1896 ble de Olympiske leker gjenopptatt etter initiativ av franskmannen Pierre Fredi de Coubertin. Disse lekene ble arrangert i Athen i Hellas. Siden har det blitt arrangert OL vært fjerde år, med unntak av under de to verdenskrigene. Norge har forøvrig arrangert OL to ganger, i Oslo i 1952 og på Lillehammer i 1994.

Dette med OL høres jo så fint og flott ut, men egentlig er det vel ikke slik. Mange stiller spørsmål ved den enorme pengebruken i forbindelse med OL er positivt eller negativt for verdens befolkning. For å arrangere OL i Atlanta, nå i 1996, ble det brukt mange milliarder norske kroner. Er det riktig å bruke verdens ressurser på en slik måte? Noen mener helt klart nei, og jeg kan godt forstå dem.

De mener at pengene heller kunne brukes til å rette opp en del av skjevhetene i verdenssamfunnet. Andre vil da argumentere mot dette med å berette om Olympic Aid, et prosjekt som samler inn penger under OL og gir til den tredje verden. Noen idrettsutøvere gir til og med bort premiene sine til Olympic Aid. Et eksempel på det er Johan Olav Koss som ga bort pengepremien sin da han vant gull på 10000 meter under OL på Lillehammer i 1994.

Det har gjennom mange år vært rettet stor kritikk mot IOC (International Olympic Comety). Noe av grunnen til det er at IOC stort sett bare består av gamle, rike «pamper». IOC´s leder Juan Antonio Samaranch har fått mye kritikk. Han var som kjent idrettsminister under Franco i Spania. Samaranch var også tidligere fascist. Dette har skapt en...