Essays Tagged: "Maar"

Legalisation of drugs

Tweede Kamer stemt in met drugsnotade Volkskrant22 Maart 19961 Drugsnota. Gedogen van de thuisteelt van nederwiet en de aanvoer ervan n ... lers.2 De term 'gedogen' wordt gemeden. De aanvoer wordt zo in feite georganiseerd, maar er worden geen verkeerde signalen uitgezonden naar het buitenland.4 Aantal koffieshops ... ordt gebracht, wordt het drugstourisme bestreden.Tweede Kamer stemt in met drugsnotade Volkskrant22 Maart 19961 Drugsnota is niet goed. Aangezien er sprake van gedogen van de thuisteel ...

(4 pages) 43 0 4.0 Jan/1997

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues > Drugs & Alchohol

This is a Afrikaans essay on : "Die jaar to my ma begin sing het."It is a desciptive essay about Konstans and how he remembers his mother.

dit aan te wend om ander mee te help. Sy het hom gewaarsku dat alle mense gebore en gekruisig word, maar nie tot opstanding kom nie. Sy het hom ook geleer dat "begrip kom van binne af. As jy nie saam ... ooit verlore gaan nie al het Ma se dood hom gepynig: "... na al die jare het die pyn verlore gegaan maar die liefde het gebly."Konstans het sy lewe so gelei dat hy by sy ma kon wees en komminikasie tu ...

(2 pages) 38 0 4.6 May/2002

Subjects: Literature Research Papers

Die Telivisie: Hierdie gaan oor hoe die telivisie werk

ontvang, moet twee verskillende soorte golwe opgevang word;een vir die beeld en een vir die klank. Maar vir die kleurtelevisie is die beeldsein ingewikkelder. Aangesien die hele reënboog uit sew ... e die kleurbeeld opgebou wordIn die agterste silindirese deel van die buis is daar nie net een nie, maar drie katodes; vir die R-,G- en B-sein wat na demodulasie verkry word. Die drei katodes stuur, m ...

(2 pages) 35 0 3.7 Nov/2002

Subjects: Science Essays > Technology

Case Study Marketing: Independer.nl.

overzien. Uiteraard dienen zich op internet nieuwe partijen aan om dit marktvraagstuk op te lossen, maar ook voor traditionele intermediairs ligt daar een nieuwe uitdaging . Eén van die uitdagi ... men van een leverancier. Independer maakt de markt van bank -en verzekeringsproducten inzichtelijk, maar doet dat door de aanbiedingen van de diverse partijen te vergelijken op de mogelijkheden van he ...

(29 pages) 74 0 4.3 Sep/2003

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

The changes in the dutch society (especially multicultural) since 1945

en om de bloei van de economie te versnellen.De werknemers waren hier de dupe van ; ze werkten hard maar verdienden weinig. Hierdoor was het leven sober terwijl de economie bloeide. Toch wou niemand s ... t ze beseften dat het noodzakelijk was om samen te werken om Nederland weer op de been te krijgen . Maar ook omdat de vakbonden zich vreedzaam opstelden en lage lonen accepteerde als daar tegen over s ...

(3 pages) 24 0 3.0 Oct/2003

Subjects: History Term Papers > European History

An essay on being a Fysiotherapist

menleving te maken moet hebben, vond ik het een goed onderwerp vooral omdat fysiotherapie arbeid is maar je hebt ook ondertussen veel met de samenleving te maken omdat je mensen behandelt. Ik vond het ... eel met de samenleving te maken omdat je mensen behandelt. Ik vond het leuk om te doen dit werkstuk maar ik vond het ook wel zwaar omdat ik er veel tijd aan heb besteed.Bob van der ValkH4b1.WERK31.1.B ...

(24 pages) 25 0 0.0 Feb/2004

Subjects: Businesss Research Papers

"Discovery of heaven" Written by the famous Dutch novelist Harry Mulisch in 1992.

ing van de Hemel'.""De grootste kunstenaar kan niets verzinnen,dat niet vooraf al in het steen staatmaar als zijn hand niet met zijn geest meegaatzal hij het nooit van het ruwe marmer winnen."Christia ... verte begint een puntig iets zich steeds scherper af te tekenen. Het gevaarte fascineert me enorm. Maar wat is het? Stilte. Een kabouter met een geweldige puntmuts? Een, met een mathematische precisi ...

(9 pages) 18 0 3.0 Feb/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

JOU GLIMLAG SÊ ALS

n haar kop rondgegaan. Sy het alles goed voorberei, en sy het geweet dat haar kanse was uitstekend, maar sy kon dit nog nie oopmaak nie.Vyf minute het gegaan, en dit het vir haar soos 'n paar sekonde ... gaan nie."Jy weet dat alles goed sal wees, liefling," het haar ma vir haar sag gesê."Ek weet, maar dit is nie maklik nie. My hele lewe is in hierdie koevert. Wat sal ek doen as ek nie in die uni ...

(1 pages) 29 0 4.5 Apr/2004

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Die klank van stilte

y beter lyk. Die hemel is blouer, die lug is fris, en alles voel wonderlik. Ek probeer, en probeer, maar ek kan nooit verduidelik wat ek kan hoor en voel as jy niks sê nie.Ek kan die glimlag op ... k kan jy met my lewe vertrou.Elke dag, as ek in die straat loop, kan ek mense wat hard gesels hoor. Maar as jy daar is, kan ek hulle nie hoor nie. Ek konsentreer net op jy. Ek weet onmiddelik as daar ...

(1 pages) 29 0 4.0 Apr/2004

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Analyse culturele trends; Faith Popcorn - Clicking

ïntegreerd in onze samenleving want ook hier kan je lessen volgen en valt het goed in de smaak.Maar een land als Nederland, dat op zich meer aanleunt bij de Verenigde Staten, heeft een even groot ... ntsReclameniveau: zie advertenties3 Beter leven3.1. OmschrijvingWe willen niet zozeer langer leven, maar we willen beter leven. Extra waarden aan ons leven toevoegen, de kwaliteit ervan verbeteren. De ...

(5 pages) 43 0 5.0 May/2004

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

Dokter ik kom voor haar keel, Top niveau

en.Er kom jonge kinderen bij de huisarts op het spreekuur, dan gaat moeder of vader mee.Huisartsen, maar ook ouders zouden zich meer bewust moeten worden van de invloed die hun houding heeft op de ged ...

(1 pages) 1281 0 0.0 Feb/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Het Reservaat

zijn allemaal feiten, en hier heeft Basil een hekel aan. Hij vindt dat het niet om de feiten gaat, maar op de voorspiegeling van de feiten. De toon van het boek is somber. Basile heeft geen enkele ka ... rder in het boek lees je dat Basile uiteindelijk officieel gestorven blijkt te zijn aan een ziekte. Maar er zijn mensen die twijfelen of dat niet op de grens tussen misdaad en wetenschap ligt.Ward Ruy ...

(3 pages) 1787 0 0.0 Jan/2002

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Argumentatie in uitvoering

d.Als eerste keek ik naar de situatie:We staan onderaan in de competitie met weinig tegendoelpunten maar met nog veel minder voor doelpunten. Dit ligt deels aan het feit dat onze spitsen maar weinig h ... oor doelpunten. Dit ligt deels aan het feit dat onze spitsen maar weinig heeft gescoord dit seizoen maar mijns inziens ook aan het feit dat de spitsen te weinig afspeel mogelijkheden hebben als ze de ...

(4 pages) 15 1 0.0 Aug/2007

Subjects: Social Science Essays > Communication Studies

CMS 'De website voor een voetbal-team'

aar de wensen van de gebruiker. In dit geval zijn de hoofdgebruikers de leden van mijn voetbalteam, maar ook anderen (geïnteresseerden in het voetbalteam) zullen er gebruik van maken.Als gebruikg ... SQL support geven en sneller zijn dan www.host.sk ik heb deze echter niet gevonden. Ik heb toen dus maar besloten het design van de website zo simpel mogelijk te houden zodat hij zo snel mogelijk laad ...

(6 pages) 11 0 5.0 Aug/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies

De Eigenschappen van Glasvezel

k gebruikt voor Internet en telefoon aansluitingen. Vooral voor Internet is het een groot voordeel, maar heeft ook een nadeel. Het voordeel is dat het veel en veel sneller gaat dan normale ADSL verbin ... ft ook een nadeel. Het voordeel is dat het veel en veel sneller gaat dan normale ADSL verbindingen, maar het nadeel van een glasvezel is dat heet heel duur is om aan te sluiten, dit bedrag kan rond de ...

(3 pages) 2390 0 0.0 Nov/2007

Subjects: Science Essays > Physics

Droom van een leeuw- Arthur Japin

Het geeft veel weer over de worsteling met zijn identiteit. Hij probeert uit te vinden wie hij is, maar weet het nog niet zeker., Hij zoekt zijn weg, dieper dan diep, stiller dan stil.' Zegt Sam op b ... ij de laatste tijd had meegemaakt: begrafenissen, een zieke moeder, zijn vader die eigenlijk alleen maar van zijn moeder en niet van zijn kinderen houdt (of zo ervaart Sam dat) en de drukte thuis. Een ...

(4 pages) 2374 0 3.0 Dec/2007

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

CKV- Culture Report

k op ckv. Het was het vak dat het vroegere kunstleer vervangde. Niet alles verliep even vlekkeloos, maar goed, het was dan ook een nieuw vak. We hebben naar veel video's gekeken en hebben culturele ac ... een keer theater en een concert. Een van de films was Good Will Hunting, een beetje onrealistische maar desondanks mooie film. De andere, La vita e bella, greep mij meer aan. Dat was omdat in die fil ...

(3 pages) 10 0 4.3 Feb/2008

Subjects: History Term Papers > Central & Southamerican History

Dutch Book Report: Cal

ict in Noord-Ierland. Zelf wist (en weet) ik nog niet zo heel erg veel details van dat probleem af, maar ik vind het raar dat zulke problemen zich nog voordoen in rijke Westerse landen anno 2001. Ik h ... hoopt de situatie wat beter in te kunnen zien na het lezen van het boek Cal. Dat kan ik nu ook wel, maar ik blijf het een onnodig proboeem vinden. Ook speelde mee dat dit een boek is wat is opgenomen ...

(5 pages) 1983 0 0.0 Feb/2008

Subjects: Art Essays > Artists

Het regenwoud in zuid amerika

woud heel hoog worden tot ongeveer 70 meter. In Nederland zouden we ze nooit zo hoog kunnen krijgen maar in Nederland zijn alle bomen van zacht hout maar ze hebben te weinig plek en ze hebben het niet ... niet nodig om zo hoog te worden, daar in tegen tot de bomen in regenwouden. Die bomen kunnen alleen maar overleven om zo hoog mogelijk te worden anders kunnen ze niet genoeg water krijgen waar door ze ...

(5 pages) 2240 1 0.0 Mar/2008

Subjects: History Term Papers

Barthes versus Iser en Achebe versus Gilbert/Gubar

5533; Het werk is soms symbolisch, de Tekst is dit altijd. Net als taal is de Tekst gestructureerd, maar gedecentreerd, zonder einde.'De Tekst is meervoud' .� Waar het werk eenduidig is, zorgt ... , niet de auteur zelf. Zo bekeken is het dus ook niet de auteur die betekenis toekent aan de tekst, maar de lezer. De Tekst probeert het verschil tussen lezen en schrijven kleiner te maken, terwijl he ...

(12 pages) 1596 0 3.0 Sep/2008

Subjects: Literature Research Papers > World Literature