Essays Tagged: "np"

Basic elements of structure and word categories.

t of any construction that must be present in order for the element to occur: Noun in Noun Phrases [NP], Verb in Verb Phrases [VP], Adjective in Adjective Phrases [AP], Adverb in Adverb Phrases [AVP], ... "leftmost" structural position to which an argument or other element can be assigned*determiner in NP, subject in clause, degree words in adjective and adverb phrases function as specifiers for their ...

(12 pages) 77 0 3.0 Oct/2003

Subjects: Humanities Essays > Language Studies > Writing

Study Guide and Terms

am Chomsky - the theory of transformation grammar was developedNoun - the head of the construction "NP -"" Art Adj N"Allomorphys- two form of the same morpheme which differ in minute ways due to their ...

(1 pages) 32 0 2.0 Apr/2004

Subjects: Humanities Essays > Linguistics

System kalkulacji procesowej

y produkcji masowej, gdzie podobne jednostki przechodzą przez etapy produkcji, zwane procesami np. artykuły chemiczne, cement, benzyna, farby, przemysł odzieżowy. Zamierzeniem tego ... wej kosztów mogą być uznane za bezpośrednie w systemie kalkulacji procesowej (np. amortyzacja, koszty zarządu). Ponieważ produkcja jest przenoszona z procesu do procesu ...

(3 pages) 15 0 0.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

Prawo handlowe

my prawne które nakazują ten sam sposób postępowania co moralność np. potępienie kradzieży)- moralnie negatywne- moralnie obojętne (dzi ... moralnie negatywne- moralnie obojętne (dziedziny nie objęte moralnością np. określone tyko przez normy prawne: sporządzanie bilansu, zasady ruchu drogowego)3. ...

(84 pages) 18 0 1.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

The Fast Food Epidemic

s spent $6 billion on french fries alone; the year 2000, Americans spent over $110 billion (Gingras np). During any given day of the week, 3 out of 4 children eat fast food meals (one or more) times a ... e) times a day, which is the foundation of harmful effects to mind and body of any child (Schlosser np). The fast food industry has created an epidemic of obesity that reaches and affects the lives of ...

(13 pages) 228 1 3.8 Apr/2006

Subjects: Humanities Essays > Health & Medicine

Marketing - studium przypadków.

ji.b) Orientacja na produkt- od 1-2 lat wyraźnie widać zachodzące w tym banku zmiany np. nowe oferty lokat terminowych, oprocentowanie zbliżone do pozostałych banków, m ... ę tego znaku gwarantuje odpowiedni poziom produktu.- zawsze wyprzedza konkurencję poprzez np. wprowadzanie nowocześniejszych technologii; laboratoria firmy Intel należą do naj ...

(44 pages) 30 0 4.3 May/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

Notes in Polish about the Srodowisko zagrozenia zdrowia

kowy- oddziaływania na środowisko pracy i życia; głównie ochrona zdrowia np. zdrowe miasto, zdrowy dom*społeczny- oddziaływanie na grupy społeczne, tworzenie ... ute;bCechy jednostek w środowisku istotnie związane z pojawieniem się chorób, np. długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia, podwyższone stę& ...

(5 pages) 1417 1 0.0 Jan/2007

Subjects: Humanities Essays

Tongue Piercing

The most common answer among college students ages 18-24 was that " I just wanted one," (Armstrong np). Other list toppers were "for self expression," and " to be myself, I don't need to please or im ... ere "for self expression," and " to be myself, I don't need to please or impress anyone" (Armstrong np). Tongue piercing is a controversial fad increasing in popularity.To pierce; or not to pierce, it ...

(3 pages) 751 0 0.0 Sep/2001

Subjects: Literature Research Papers