Aivanhov - Natura umana si natura divina

Essay by tryhldree September 2014

download word file, 124 pages 0.0

Downloaded 1 times

� PAGE �43�

I . NATURĂ UMANĂ... SAU NATURĂ ANIMALICĂ?

Omraam Mikhael Aivanhov

Fiecare fiinţă omenească care vine pe lume aduce cu ea vechi porniri moştenite dintr-un tre​cut foarte îndepărtat, când avea multe trăsături comune cu animalele, aceste trăsături fiind înre​gistrate în ea pe vecie. Nimeni nu s-a putut des​cătuşa şi nu s-a putut elibera de acest trecut. Dife​renţa dintre fiinţe constă tocmai în faptul ca, anu​miţi oameni luminaţi de scânteia Ştiinţei Iniţiatice ştiu să- şi domine pornirile animalice, în timp ce alţii, care au fost privaţi de această lumină sau nu au acceptat-o, nu pot face altfel decât să-şi manifeste pornirile inferioare. Este normal, na​tural, pentru ei Ştiinţa Iniţiatică este ceva anormal şi împotriva naturii, în tirnp ce, în faţa lumii di​vine tocmai Ştiinţa Iniţiatică este cea firească.

Iată un subiect faţa de care majoritatea oa​menilor este lipsită de lumină: ceea ce este natu​ral şi ceea ce nu este.

Oamenii vorbesc despre faptul că urmează natura, că o imită, că se supun legilor ei şi acest lucru este pozitiv, dar despre ce natură este vorba?. Nu există o singură natură, ci două: cea inferioară şi cea superioară. Mulţi dintre acei care "se supun naturii" (aşa cum sin​guri o afirmă), se opun, în realitate, naturii supe​rioare, în timp ce aceia care s-au hotărât să lase cale liberă naturii divine în ei, se străduiesc să limiteze natura animalică. O mare confuzie zace în mintea oamenilor, de aceea este necesar ca ei să devină conştienţi de existenţa unei naturi supe​rioare înlâuntrul lor, natură ce are manifestări contrare celei pe care ei o numesc "natură uma​nă", şi care nu este în realitate decât natura lor inferioară moştenită din regnul animal. De câte ori nu am auzit, pentru a justifica anumite slăbi​ciuni, exclamaţii de genul: "Este omeneşte!". Ei bine, în realitate, dacă judecăm limpede...