Alfred Nobel

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th grade March 1997

download word file, 4 pages 5.0

Downloaded 42 times
Keywords , , , ,

a very good essay on Alfred Nobel excellent, very well worded

Alfred Nobel

Han har kallats en av de största uppfinnarna i världshistorien! Och nästan alla i hela världen känner till honom! ALFRED NOBEL!

Alfred Bernard Nobel föddes I Stockholm den 21 Oktober 1833. Hans släkt hette från början Nobelius och Alfreds far Immanuel Nobel trodde att detta namn härstammade ifrån en engelsk präst som invandrade till Sverige, men detta skulle sedan visa sig vara helt fel. När man började forska vidare på området I början av 1920-talet så kunde man spåra släkten ända tillbaka till 1600-talet. Den förste personen som man känner till som har släktnamnet Nobelius, var Petri Olai Nobelius. Namnet är en latiniserad form av släktens hemort Nöbbelöv som ligger I Skåne.

Alfreds far jobbade inom vapenindustrin och åkte 1837 till Åbo för att sälja trampminor. Han lämnade då Alfreds mor Andriette ensam med Alfred och hans två bröder I Stockholm.

De fick det mycket svårt. När läget blev mycket kritisk fick Alfred och hans bröder som hette Robert och Ludvig hjälpa till med försörjningen genom att sälja svavelstickor på Norrmalmstorg. Detta var en början för de tre Nobelarna som affärs- och finansmän.

1842 åkte Andriette och pojkarna till S:t Petersburg för att hälsa på Immanuel som hade flyttat hit. Men Alfred blev kvar här och han fick sin utbildning här men det skall jag inte gå in på närmare nu. Om man bortser ifrån en del småresor som Alfred gjorde så bodde han I S:t Petersburg ända fram till 1863.

I S:t Petersburg kom Alfred för första gången I kontakt med nitroglycerinet. Han blev mycket fascinerad av det eftersom det har mycket förrädiska egenskaper. T.ex. att det kan explodera när man framställer det. Efter en rad långa och riskfyllda experiment hade Alfred fått fram en metod...