Analyse af "En Skidt Knægt" af forfatteren Bent Vinn Nielsen

Essay by KilhofHigh School, 10th gradeA, May 2004

download word file, 11 pages 4.0

Downloaded 26 times
Keywords , , , ,

"En Skidt Knægt"

Introduktion

Bent Vinn Nielsen, født i 1951 har skrevet en del socialrealistiske romaner og vandt bl.a. to priser og et legat for sin bog "Realiteternes Verden" der udkom i 1992. Hans talent for medrivende handlingsforløb fremgår også tydeligt i romanen "En Skidt Knægt" fra 1998.

Resumé

Bjarne er fra Gl. Lustrup, hvor alle kender alle. Merete den kønne nabodatter, som han har kendt hele livet, er hans første kæreste, men hun er allerede ødelagt af Kaspers manipulation. Den skidte knægt, Kasper, er vennen der forfølger ham igennem livet, fra ungdommens 70'ere i Aalborg til 80'ernes København. Bjarne, der nyder sit arbejde påvirkes af tiderne og vokser med sin alder, men han kan ikke løbe fra Kasper. I hele bogens forløb er Kasper konstant inventar, der skaber kaos i sine omgivelser, og påvirker især Bjarnes liv. Hvem er den grimme mands næste offer og stopper han nogensinde?

Tekstens Tema

I "En Skidt Knægt" følger vi Bjarnes relationer med alle de vigtigste personer i hans ca.

40-år, lange liv. Det er en roman om forhold til andre og hvordan disse forhold og personer udvikler sig i den ene eller anden retning. En livshistorie om sociale tilknytninger og dets påvirkninger.

Fortælleteknik

Fortælleren i romanen er Bjarne, hvilket vil sige, at vi i næsten hele forløbet har en jeg-fortællers tanker og ord som vores kilde til begivenhederne. Det eneste tidspunkt, hvor vi ikke kun har Bjarnes fortælling er i de nutids øjeblikke, hvor Poul medvirker udenfor Bjarnes upålidelige tankegang. Ved denne fortællemåde oplever vi altså en del erindringer set fra kun Bjarnes synsvinkel, hvilket gør fortælleren upålidelig siden vi slet ikke har nogen andre personers fortolkning af situationerne. Annette var ikke lige husmortypen. Den mad vi spiste til daglig, var i grunden noget hundeæde. (s178) (Annettes mad kunne være ret god,