Anti- Same sex Marriage

Essay by Joshel07High School, 11th gradeC-, September 2014

download word file, 4 pages 0.0

Downloaded 2 times

Noong hunyo 13, 2013, pinagtagpo-tagpo ang aming mga landas. Sa avr ng LCCT, isa isa kaming tinawag para umakyat sa entablado at binansagan bilang mga SAN TIAGO! At doon, nagsimula ang aming kwento. Kami ay 40 lahat lahat dito. Halos lahat magkakakilala na sa itsura at pangalan pero nakakagulat at marami pa kaming natuklasan! Kilalanin nyo kaming lahat! Tayo'y Magsimula sa nagpipitagan at naggagwapuhang mga ginoo sa aming silid.

Arevalo, Rhenz: binansagan syang businessman dahil sa kanyang pagtitinda ng graham balls na napakasarap!

Castillo, Kyle: napapasaya ang lahat sa pagkukunwaring kabaklaan. Pero pagpapanggap nga lang ba talaga?

Evangelista, Derrick: tahimik sa unang tingin. ang aming kuya slash Choreographer.! Best dancer ata yan!

Garcia, Jayvee: aba! Napuri ni Ms. Flor! Magaling sa trigo pero ayaw daw gamitin! Ang tindi lalo sa 4pics1word!!

Gonzales, Jethro: mysterious type. Tahimik pero pag tinanong maraming maisasagot sayo!

Libutan , Denmark: future Father Denmark! Best in deportment! Sobrang bait pero may tinatagong kulit!

Magboo, Jose: small but terrible! Isa sa pinakamaingay sa loob ng silid!

Medalla, Raynard: makulit pero magaling kumanta!

Montealegre, Romer: Isa sa active sa klase lalo na sa time ng trigo at physics.

Napakatalented pa nya dahil marunong na nga syang maggitara, kasali pa sya sa Impact II

Morfe, Aldrin: Isa sa pinaka nagpapasaya sa lahat! Mapalalaki man o babae! Class clown at napaka friendly.

Narvacan, Evan: isa sya sa nagpapasaya sa klase dahil bukod sa nakakatawa yung tawa nya, friendly pa sya kaya ka-close nya din ang mga teachers.

Olave, Marwin: magaling sya sa larangan ng volleyball! pasaway man at makulit, determinadong maging future mayor ng Tanauan!

Opendo, Kristian: mastermind ng kalokohan! Pero sa pakikipagtalastasan ay di magpapatalo dahil sa kanyang angking talino.

Piamonte, Renz: isa sa pinakaresponsable sa aming silid at tangkad sagad!

Robles, Brixter: member ng yfc at magaling sa...