Arbejdspsykoligi. Referer også til personlig erfaring

Essay by Morten Chr.University, Master's January 1996

download word file, 18 pages 4.3

Downloaded 32 times

Indledning

Den foregående opgave omhandlede min kusines arbejde som plejehjælper på et plejehjem for ældre demente, og var en beskrivelse og analyse af min kusines arbejdsmiljø og de forskellige aspekter der havde indflydelse på det. I denne opgave vil jeg som en følge heraf gå ind som konsulent og foreslå en intervention i organisationen med det mål at forbedre arbejdsmiljøet. Mine foreslag til interventionen i organisationen er dels baseret på personlig erfaring indenfor området (i kraft af div. oberservationer, samtaler med min kusine, enkelte samtaler med pårørende til ældre demente, div. litteratur omhandlende erfaringer fra andre plejehjem, m.v.), dels på de tekster og teorier som pensum ligger op til. Først vil jeg starte med en relativ omfattende opsummering af den første opgave og problemerne, da jeg mener at det er vigtigt ikke kun at opsummere problemstillingerne, men også de årsager og det miljø de er underlagt, i og med at en forbedring af disse aspekter jo er en forudsætning for at løse problemerne.

Derefter vil jeg komme ind på selve konsulentationsprocessen (primært procesaspektet jvf. Lorentzen), og til sidst komme med egentlige forslag til ændringer på plejehjemmet (primært sagsaspektet jvf. Lorentzen). Men først altså en opsummering/oversigt over problemstillingerne.

Opsummering/Problemstillinger

Den formelle organistion blev beskrevet som en meget lille og bred pyramide med en formel Lade-Stå-Til leder øverst og 6 plejehjælpere under ham. Udover den formelle leder var jeg også inde på de uformelle ledere, der blev beskrevet som værende de ældre demente. Disse kunne betegnes som ledere fordi de i realiteten bestemte meget over plejerne - hvis de ønskede at gå tur var personalet tvungen til at gå tur med dem (da det er ulovligt at holde dem tilbage) osv.

Det blev lagt til grund, at disse uformelle lederes velbefinde i høj grad kunne ses som en forudsætning for personalets velbefinde,