Argumentatie in uitvoering

Essay by scarmCollege, UndergraduateB, August 2007

download word file, 4 pages 0.0 1 reviews

Downloaded 15 times

De claim…Zaterdag 2 april 2005, het voetbal team waarin ik speel (Delta Sports ’95), is vrij van voetbal vandaag. We hebben echter besloten bij elkaar te komen om te kijken hoe we volgend seizoen gaan spelen en of we en welke nieuwe mensen we nodig hebben in ons team.

Aanwezig zijn alle leden uit het voetbal team met als bijzondere benoeming Marcel Jacobs (leider) en Jan van Voorts (trainer). Ik heb als claim voorbereid dat we in plaats van 4-4-2 de opstelling die we al 2 jaar spelen moeten veranderen in 3-4-3. Ik heb deze situatie van te voren bestudeerd en heb de volgende punten genoteerd.

Als eerste keek ik naar de situatie:We staan onderaan in de competitie met weinig tegendoelpunten maar met nog veel minder voor doelpunten. Dit ligt deels aan het feit dat onze spitsen maar weinig heeft gescoord dit seizoen maar mijns inziens ook aan het feit dat de spitsen te weinig afspeel mogelijkheden hebben als ze de bal aangespeeld krijgen.

Als ik deze situatie kan duidelijk maken naar het team dan is dit zeer gunstig voor mijn claim.

Toen keek ik naar de personen die te overtuigen zijn:De verdedigers zullen het moeilijkst te overtuigen zijn omdat er voor hun een plek verloren gaat. Dit betekend dat 1 normale basiskracht op de bank zal moeten plaats nemen. Ik ben zelf de laatste man (ook verdediger dus) en hoop dat dat een klein voordeel is. De middenvelders zullen misschien ook niet al te blij zijn met het idee omdat (indirect) het betekend dat zij meer zullen moeten verdedigen. De aanvallers zullen wel blij zijn met het idee omdat het hun meer aansluiting geeft. Hoe Marcel en Jan er over denken kan ik eigenlijk niet of nauwelijks inschatten van te voren. Ik weet dat het voor hun belangrijk is...