Beleske budizmu, hriscanstvu i islamu.

Essay by a.mihailovic September 2003

download word file, 2 pages 4.3 1 reviews

Downloaded 29 times

BUDIZAM, HRISCANSTVO I ISLAM. TEOLOGIJA, RELIGIJA, VERA I KULT

1.Prvo sto se istice kao zajednicko ovim religijama je da sve tri tvrde kako su jedine prave. Unutar samog hriscanstva, stavise svaka frakcija ima tendenciju da za sebe tvrdi isto.

2.Na istoku postoji velika tolerancija za razlicite religijske i filozofske misli, dok zapad tezi da ponisti sve pojedinacno nad opstim. Judaizam i hriscanstvo teze tome da anatemisu druge religije.

3.Hriscanstvo pokazuje potrebu da logicki objasni dogmu, te tako dolazi do intelektualnih teoloskih sistema, poput onog st. Tome Akvinskog. Na istoku, sa druge strane ne dolazi do sistematizacije niti postoje takve tendencije.

4.Dok je hriscanstvo zapadu dovelo civilizaciju, na istoku su budizam primile vec visoko razvijene civilizacije, te se on morao prilagodjavati, kao npr. u Kini konfucijanskoj i nekonfucijanskoj misli. Otud nepopustljivost zapadnog hriscanstva, sto se naravno ne javlja u srpskoj ortodoksnoj crkvi koja je bila izrazito fleksibilna u pogledu paganskih obicaja.

5.Sa strane licne vere, hriscanstvo, a posebno protenstantizam, insistiraju na intelektualnom, dok je na istoku vise rec o mesavini emotivnog i intelektualnog. Zapadna vrlina je emotivna ravnodusnost, crkva tezi ka tome da kontrolise i propisuje dozvoljena osecanja, a ekstaticka stanja, koja su ostala prisutna u indijskim narodnim religijama, se satanizuju.

6.Sa strane politike, u islamu ne postoji razlika izmedju religijskih i politickih ustanova; hriscanstvo se politizovalo, parirajuci drzavnim ustanovama, dok u budizmu nailazimo na potpunu odeljenost religije i drzave.

JASPERS: Vernik u stanju molitve je u kultu. On prakticnim cinima ostvaruje vezu sa bozanstvom i stupa u posebnu, transcedentnu realnost. Otkrovenje se odnosi na prvi izvor religioznog objektiviteta. Odlika istorijskog otkrovenja je cudo, koje se kristalizuje u dogmi, koja se sistematski izmislja u religiji. Molitva, kult i otkrovenje konstituisu zajednicu koja postaje crkva. Crkva je svojevrsna spoljasnjost otkrovenja, i ona zajedno sa teologijom...