Biologi rapport om blodtypesystemer

Essay by FeoCollege, Undergraduate February 2003

download word file, 2 pages 4.0

Downloaded 24 times
Keywords , , , ,

D 07.01.2003

Biologi rapport om blodtypesystemer af Feodor Kouznetsov

Formål:

Formålet med denne rapport er at bestemme min blodtype, til dette bruges de to vigtigste blodtypesystemer; AB0- og rhesussystemet. Samtidigt vise hvor vigtigt det kan være at kende sin blodtype.

Rapport

De to blodtypesystemer, man hentyder til, når man i det daglige taler om blodtyper.

AB0 -systemet er bygget op på, at der to antigener i blodet, antigen-A og antigen-B.

Disse sidder på de røde blodlegemer. Der er fire forskellige blodtyper indenfor ABO -

systemet;A,B,AB,0. Disse bogstaver står egentlig for det antigen vores blod har. F.eks. blodtype A

har antigen A osv. Blodtype 0(nul) forklarer også det hele, det står for NUL antigener, for der er

nemlig ingen antigener i denne blodtype. Det er i virkeligheden slet ikke så svært som det ser ud til

fordi blodtype A (antigen A) indeholder antistof B i sit serum, det lyder meget logisk, og det samme

gælder blodtype B(antigen B) indeholder antistof A.

Blodtype AB indeholder ingen antistoffer, det

er i følge statistikken et mere eller mindre sjældent blodtype. Blodtype 0 har både antistof A og B.

Jeg har lavet et skema med et oversigt over de fire typer blod.

BlodtypeRøde blodlegemer har antigen: Serum har antistof:Agglutinering vil ske ved tilførsel af blodtype:Disse blodtyper er acceptable ved transfusion:Genotype

0Intet antigen Antistof A og BA,B,AB0ii

A antigen A Antistof BB,ABA,0IaIa eller Iai

B antigen B Antistof AA,ABB,0IbIb eller Ibi

AB Antigen A og B Intet antistofIngen AgglutineringA,B,AB,0IaIb

Det kan være livsfarligt At blande nogle blodtyper sammen. Der kan nemlig ske en agglutination.

Agglutination betyder sammenklumpning. Hvis man for eksempel blander blodtype A med

blodtype B vil antistof B knytte sig til antigen B og bliver til klumper. Det medfører blodpropper og

tilstop af blodkaret.

Rhesussystemet

Rhesus-systemet er...