Bokanmeldelse Markus og Diana. (book report, Markus and Diana)NORSK!

Essay by JoachimJunior High, 8th gradeA-, May 2004

download word file, 2 pages 5.0

Downloaded 20 times
Keywords , , , ,

Helbom for Hagerup

Jeg har lest boken "Marcus og Diana, lyset fra Sirius", av den prisbelønte forfatteren Klaus Hagerup. Boken er gitt ut i 1994, på forlaget Aschehoug.

Boken handler om Marcus og hans gode venn Sigmund. De følgeroppslukt TV-serien "Penger og Makt", hvor skuespilleren Diana Mortensen spiller. Marcus er ellers en stille og genert gutt, bare når han skriver brev til "kjendiser", slipper han seg løs, og skriver historier om at han er alt fra en dopingtatt idrettsutøver, til en ensom millionær. Historien om den enslige millionæren går rett hjem da han skriver til Diana Mortensen. Sigmund og Marcus mener å kunne påvise at Diana Mortensen var ensom og at hun var presset til å delta i TV-serien. Diana betror seg til Marcus om at hun ikke liker sitt arbeid, og at hun skal hjem til gamle Norge.

Etter mye om og men, og et svare strev med å forsøke å få Marcus til å oppføre seg som en millionær, må Sigmund og Marcus overtale Marcus' far om at det er mye bedre på et golfhotell, på av alle steder, Horten, enn på Tivoli i København.

Uansett, de får med seg Marcus' far til Horten, og etter ett par dager møter de Diana Mortensen i hotellets fiskerestaurant. Her kunne forfatteren satt mer inn på å skildre handlingen på en morsommere og mer interesserende måte. Slik det fremstår, er det trettende lesning.

Jeg tror Hagerup har latt suksessen fra sine tidligere bøker gå til hodet på seg, og skrevet en bok veldig raskt, mens det enda er interesse for ham og hans bøker. Vellykket kan jeg dessverre ikke si det var. Boken er skrevet på en slik måte at få, om noen i det hele tatt, kan identifisere seg med personene i boken, da skildringene av hovedpersonene virker usannsynlige.