Buddha

Essay by zorro2040 December 2004

download word file, 5 pages 5.0

Downloaded 28 times

Legenden om Buddha

Buddha hette egentligen Siddharta Gautama. Han kallas även Shakyamuni vilket betyder "den vise av Shakya klanen". Han levde 563-483 f.kr. och föddes i de övre Ganges dalarna vid foten av Himalayamassivet nära en stad, Kapilavastu, i vad som nu är landet Nepal. Siddhartas familj tillhörde det s.k. krigarkastet. Han var son till Maya, hemmafru, och Suddhodhana som var en lokal härskare och prins av Shakya klanen.

Som legenden förtäljer drömde Maya, då Gautama ännu inte var född, att en vit elefant gick in hennes sovrum. Vita elefanter är mycket sällsynta, så buddhister betraktar det som ett tecken på ett barns framtid kommer innebära lycka och stor framgång. När Maya skulle föda var hon på väg till sina föräldrar. Hon stannade nära en liten by, Kapilavastu, i en liten dunge, idag känd som Lumbinidungen, där sägs det att Gautama föddes utan smärta från Mayas sida. Hon dog kort därefter och den framtida Buddhan uppfostrades av en faster.

När Gautama skulle döpas förutspådde hovets astrologer att han antingen skulle bli en stor härskare eller en religiös mästare. Om det senare fallet inträffade skulle det vara resultatet av att ha sett stort lidande.

Gautamas far ville därför inte gå utanför palatset eller den kungliga parken, då fanns risken att Gautama skulle upptäcka den verkliga hårda och svåra världen. Han stängdes ute från omvärlden och levde i ett liv i lyx utan att känna till saker som sjukdomar, död och fattigdom. När Gautama var 20 år vann han en pilbågstävling och fick rätten att gifta sig med prinsessan Yasodhra. De fick tillsammans en son som döptes till Rahula och levde, även han, ett behagligt liv på palatset.

När Gautama var 29 år övertalade han sin tjänare Channa att ta honom med utanför palatset. Efter så många års instängdhet var han...