Case Study: Ford Ka - Breaking new ground in the Small Car Market (Insead 599-038).

Essay by geelhonUniversity, Ph.D.A-, September 2003

download word file, 24 pages 2.3 1 reviews

Downloaded 412 times

This Case Study focusses on the Marketing of the Ford Ka.

In this essay three questions are answered:

1. What is the traditional segmentation in the Car Market.

2. What is the new segmentation in the Car Market

3. What is the best segmentation and positioning for the Ford Ka.

GROEPSOPDRACHT 2

MARKETING MANAGEMENT

CASE FORD KA

Rotterdam, 9 april 2003

Studenten: Cindy Brouwer

studentnr. 119661

e-mail adres cindy.brouwer@meespierson.com

Nico Geelhoed

studentnr. 274903

e-mail adres nja.geelhoed@port.rotterdam.nl

Inhoudsopgave

1.FORD KA FRANKRIJK3

2.TRADITIONELE SEGMENTATIE IN DE AUTOMOBIEL MARKT3

2.1BEOORDELING VAN DE TRADITIONELE SEGMENTATIE4

2.1.1Veranderingen m.b.t. Dimensie 1; traditionele segmentering naar grootte en prijs auto's4

2.1.2Veranderingen m.b.t. Dimensie 2; traditionele segmentering naar leeftijd en hoogte inkomen (demografische factoren)4

2.1.3Conclusie4

2.2SEGMENTATIE VOOR FORD KA5

2.2.1Segmentatie in drie subcategorieën5

2.2.2Segmentatie door het reclameburo Ogilvy en Mather5

3.ADVIES VOOR MARKTSEGMENTATIE6

3.1STAP 1 HET SELECTEREN VAN MARKT ATTRACTIEVE EN COMPETITIEVE POSITIE FACTOREN7

3.2SEGMENTATIE, POSITIONERING EN DIFFERENTIATIE8

3.2.1Stap 1 Identificeren van een relevante set van competitieve producten9

3.2.2Stap 2 Bepalen van doorslaggevende attributen9

3.2.3Stap 3 Vergaren van data over de percepties van klanten over een product9

3.2.4Stap 4 Analyseren van de huidige positie van het product9

3.2.5Stap 5 Bepalen van de meest geprefereerde combinatie van attributen10

3.2.6Stap 6 Fit voor mogelijke Positions met behoefte van de klant en attractiviteit van het

segment10

3.2.7Stap 7 Positioning Statement10

3.3SEGMENTATIE, POSITIONERING EN MARKETING10

3.4VERHOUDING GEKOZEN DOELGROEPEN TEN OPZICHTE VAN DE ATTITUDINAL SEGMENTEN VAN OGILVY11

3.5MARKETINGMIX12

3.5.1Productlevenscyclus12

3.5.2Marketingmix Ford Ka12

3.5.2.1P1 Produkt: de Ford Ka12

3.5.2.2P2 Plaats: de distributiekanalen en verkooppunten waarop men zich wil richten.13

3.5.2.3P3 Promotie: de wijze waarop de reclame- en verkoopinspanningen worden aangepakt.13

3.5.2.4P4 Prijs: de prijs van de Ford Ka; de margebepaling.14

3.5.3Mogelijke implementatieproblemen14

1. Ford Ka Frankrijk

In 1995 heeft Ford een aandeel van 7.3% in de totale...