Causes and Consequences of the Korean Division.

Essay by jemmaUniversity, Bachelor'sA, October 2005

download word file, 2 pages 4.7 6 reviews

Downloaded 189 times

Oplæg (Søren Lund Korsgaard)

Jeg er praktikant I DR på tv programmet Spam, som er et program for unge der hovedsageligt handler om fænomener på internettet og sjove og brugbare sider og links.

Derudover har vi et fast program om den fiktive praktikant, gothen Bjarke spillet af værten Hjalte, som er i jobtræning for at finde ud af, hvad han skal være når Spam slutter til jul. Bjarke er en tragisk komisk karakter, som det aldrig går helt godt for og som har en noget ugidelig indstilling til tingene og i øvrigt er ret kikset som reporter.

Jeg forestiller mig at min rapport kunne handle om programmet samt redaktionelle og journalistiske overvejelser set i forhold til unge som målgruppe og publikum, bla. når det kommer til formidling af indholdet i Spam som tv program. Derudover kunne jeg komme ind på unges forbrug af medier generelt og specifikt hvilken rolle internettet spiller i de unges hverdag.

(Herunder hvordan nettet er en platform for aktiv udfoldelse, skabelse og dyrkelse af ens identitet og habitus - dyrkelsen af sin egen smag (afsmag) på nettet - aktive valg, bla. i form af personlige blogs, hvor man iscenesætter sig selv) Dette kunne endvidere lede til en perspektivering med udgangspunkt i begrebet mediekonvergens (sammensmeltning af medier) eller tværmedialiet og hvordan unge forholder sig til dette fænomen, samt hvordan DR generelt og specifikt Spam forsøger at være tilgængelige via flere medier for at imødese målgruppen. Herunder kunne jeg berøre public service forpligtigelserne som man på DR også altid skal have i baghovedet, når man tænker i målgrupper og hvordan de kommer til udtryk i Spam.

Jeg kunne evt. tage udgangspunkt i en såkaldt tv meter analyse, dvs.