Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster 'Cost Accounting: A Managerial Emphasis: Cases Chapter 14'

Essay by rob_vrUniversity, Master'sA, October 2008

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 17 times

Filip Castelyns Master OM Jonas De Maere 2008-2009 Katrien Dullaert Joke Van der Gucht Rob Van Remoortere

Strategic Management Accounting Oefeningen Hoofdstuk 14

i.o.v. Prof. Weyns

Departement Handelswetenschappen

Case 14.28

Indirecte kosten Book publishing Print media Broadcasting Multimedia

Financiële kosten - - 6,5$ 3,5$

Oorzaak-gevolg : de kosten van de leningen werden specifiek aangegaan voor deze divisies

Personeelskosten 1500/8000*150= 28,125$ 2500/8000*150=46,875$ 3000/8000x150=56,25$ 1000/8000*150=18,75$

Oorzaak-gevolg : Personeelskosten stijgen als er meer werknemers in dienst worden genomen

Administratiekosten 200/1000*50=10$ 250/1000*50=12,5$ 400/1000*50=20$ 150/1000*50=7,5$

Oorzaak-gevolg : De administratiekosten zijn een goede indicator van de relatieve grootte van elk divisie management team

R&D 30%*100=30$ - 30%*100=30$ 40%*100=40$

Oorzaak-gevolg : de R&D manager heeft een schatting gemaakt van de inspanningen die werden gedaan voor elke divisie, op basis daarvan werden de kosten berekend

Advertentiekosten 1600/10000*200=32$ 2500/10000*200=50$ 4500/10000*200=90$ 1400/10000*200=28$

Oorzaak-gevolg : de voordelen van de advertentiekosten zijn in proportie tot de ontvangsten van de divisies

Case 14.30

1 P Q R S T

opbrengsten aan catalogusprijs 29952 126000 875520 457920 56160 korting 0 2100 72960 15264 5616 Netto opbrengsten 29952 123900 802560 442656 50544

Kostprijs verkopen 24960 105000 729600 381600 46800

BRUTO MARGE 4992 18900 72960 61056 3744

Operationele klantenkost bestellingen 1500 2500 3000 2500 3000 klantenbezoeken 160 240 480 160 240 leveringen 280 240 360 640 1600 behandeling product 1040 4375 30400 15900 1950 spoedbestellingen 0 0 0 0 300 Totaal 2980 7355 34240 19200 7090

Operationeel inkomen op klantenniveau 2012 11545 38720 41856 -3346

Beoordeling van de resultaten: klant T is een verlieslatende klant. Klanten R en S zijn de meest winstgevende klanten

2 Op die manier kan de korting berekend worden die voor de klanten gegeven wordt Zo kan men wanneer men de klanten een nieuw aanbod doet, nagaan hoeveel korting elke klant vorige keer heeft gekregen.

3 Er moet opgepast worden voor de interpretatie van de relatieve en...