Chemistry rapport on deciding the amount of askorbinacid in c-vitamin pills.

Essay by tonserHigh School, 12th gradeA+, May 2002

download word file, 2 pages 4.0

Downloaded 38 times

Thomas Rasmussen 1.v Svendborg Gymnasium Kemi Rapport Afleveres den 17/05/01 Side � PAGE �4� af � NUMPAGES �4�

Thomas Rasmussen 1.v

Hold: Jakob Svendsen-Tune

Forsøg udført d. 27/04

Afleveres d. 17/05/01

Svendborg Gymnasium

Formål:

At bestemme ascorbinsyre indholdet i C-vitaminpiller ved en syre-base titrering.

Teori:

Ascorbinsyre er et livsnødvendigt vitamin for visse abe arter, marsvin, flagermus, bestemte fiskear​ter og mennesker, idet ingen af disse er i stand til slev at lave det. Navnet ascorbinsyre kommer af anti scorbut (imod skørbug). Det er bedre kendt som C-vitamin. Ascorbinsyre er vigtigt for os, da det fortrinsvist bliver brugt som en antioxidant i vores krop, så vi får lettere ved at optage jern. Dette sker ved at den reducerer Fe3+ til Fe2+. Ascorbinsyre har molekyleformlen C6H8O6. Ascorbinsyre kan findes i friske frugter og grønsager så som citrusfrugter, jordbær, solbær, kiwi, blomkål og grønkål. Ascorbinsyre er en svag syre, hvilket kan ses ved at den ikke er 100% protolyseret i vand.

Vi vil i forsøget lave en potentiometrisk titrering af Ascorbinsyre med basen Natriumhydroxid (NaOH). Reaktionsskemaet vil komme til at se ud som følgende:

Syre-base reaktion i al almindelighed:

H3O+ + OH- → 2H2O

Ascorbinsyre opløst i vand:

C6H8O6(aq) + H2O(l)

Syre-base reaktionen i dette forsøg:

C6H8O6(aq) + OH-(aq) → C6H7O6- (aq) + H2O(l)

Eller med stofformler:

C6H8O6(aq) + NaOH(aq) → C6H7O6Na (aq) + H2O(l)

Kemikalier/Apparatur:

Apparatur: Kemikalier/Materialer:

Magnetomrøre + magnet 5 x 60g C-vitaminer

100 mL MÃ¥leglas 0,100M NaOH (Natriumhydroxid)

Burette

Metode:

5 stk C-vitaminpiller opløses i ca. 30 mL demineraliseret vand i et 100 mL bægerglas. Der anbringes en magnet i bægerglasset og det sættes på magnetomrøren. pH -meteret blev justeret med en pufferopløsning, så det viste pufferopløsningens pH. Elektroden på pH-meteret anbringes i opløsningen i bægerglasset. Buretten blev nulstillet med en 0,100...