Dagbok fra en av Eidsvoldsmennene (diary from one of the constitution men in Norway). 5+ from my Norwegian teacher

Essay by JoachimJunior High, 8th gradeA-, May 2004

download word file, 2 pages 3.0 1 reviews

Downloaded 26 times
Keywords , , , ,

Kjære dagbok,

Nå er jeg i Carsten Ankers bolig på Eidsvold, på riksforsamling. Jeg trodde Carsten Anker hadde et mye større hus, men våningshuset på gården hjemme er like stort. Men huset holder jo en høyere standard en hjemme, så det er nok bedre å holde møtet her, enn hos meg!

Veien hit var lang, sølete og humpete. Mange ganger var det bare flere uker gamle hjulspor å følge. Jeg er glad jeg endelig er fremme! Spisestuen er så liten at det går på rundgang å spise der, de dagene man ikke får spise der, spiser man på noen andre gårder i området. Jeg tror ikke villaen egentlig er ferdig, men det går jo på et vis. I det som skulle vært ballsal, har vaktmestrene snekret noen enkle benker til oss folkevalgte. Lange dager inni den salen blir slitsomt! Jeg er så heldig å kunne lene meg mot veggen, men der er det pyntet med granbar.

Jeg er redd den kommer til å begynne å drysse etter hvert. Men den tid, den sorg, som det så fint heter.

Allerede på første møte dannet det seg to "klikker", "selvstendighetspartiet" og "unionspartiet". Jeg har havnet i det de kaller "unionspartiet", sammen med grev Wedel Jarlsberg. Men det er det andre "partiet" som har flest medlemmer her, de arbeider for å få valgt Kristian Fredrik til konge. Christian Magnus Falsen leder dem, og han er litt av en luring. Han kom med et ferdig skrevet forslag til grunnlov, og det skulle ikke forundre meg om han hadde trodd vi bare skulle vedta den, for å deretter ta veien hjem. Han mangler ikke karisma! Men han slenger rundt seg med påstander, her om dagen hadde jeg veldig lyst til å gi den unge jyplingen Falsen en ørefik! Han sa noe om at jeg...