Dansk analyse af en leder i Information samt et indlæg til Chili om USA's nye metoder til at spore og likvidere terrorister. Karakter: 11 pil ned

Essay by EvilHamsterUniversity, Bachelor'sA+, December 2003

download word file, 5 pages 4.6

Downloaded 23 times

Dansk stil d. 1. december

Følgende er en analyse af dagbladet Informations lederartikel d. 6. november 2002

Dagbladet Information er kendt for at være venstreorienteret. I det udleverede materiale står der godt nok, at "den almindelige opfattelse er, at Information ofte - men langtfra altid - udtrykker holdninger til venstre for midten", men man må nok anse Information for oftere end ofte at være til venstre for midten. SF's kernevælgere finder man i hvert fald bland Informations læsere

Emnet i lederartiklen er overordnet set USA's krig mod terror. Dette manifestere sig denne gang i drabet på de 6 terrorister i ørkenen i Yemen. Derudover kommer den ind på de fremtidige aspekter af USA's handling, som - ifølge artiklen - er skræmmende.

Genren er jo - åbenlyst nok - en faktatekst, det er jo en lederartikel.

Da det er en artikel er det også envejskommunikation - man har jo ikke mulighed for at stille spørgsmål til skribenten - ikke sådan lige umiddelbart, i hvert fald.

Afsenderen er lederskribenten/dagbladet Information og modtageren er avisens målgruppe - det vil sige intellektuelle folk, som har politiske standpunkter på venstrefløjen. Den typiske læser ville således være den 52 årige lektor i dansk og psykologi på det nærliggende amtsgymnasium. I dette tilfælde er modtageren dog en 18 årig handelsgymnasieelev, som er medlem af KUJ.

Budskabet med artiklen er, at skabe debat og opmærksomhed om USA's rolle som terrorbekæmper og om de metoder USA bruger. Lederen stiller sig kritisk overfor de metoder, som USA bruger. Konklusionen er derfor også kritisk, og stiller spørgsmålstegn ved, om det nu også er fornuftigt hvad USA gør, for hvad nu hvis alle andre også gør...

Med hensyn til tekstens opbygning, så er den bygget op i 4 dele. Den første del beskriver selve aktionen i Yemen, anden del...