Dansk stil om "De Nøgne Træer" af Tage Skou-Hansen. Karakter: 10

Essay by EvilHamsterUniversity, Bachelor'sA+, December 2003

download word file, 5 pages 5.0

Downloaded 21 times

De Nøgne Træer

Gerdas forhold til Christian og Holger

Første gang vi møder Gerda i romanen er hjemme ved Christian. Det er første gang Christian og Holger mødes, og Gerda kommer lidt senere. Derefter går hun i gang med at lave frokost, hvor hun synger tyske sange, synger falsk og smider rundt med servicet, sådan at det larmer frygteligt. Da frokosten bliver serveret, spørger Holger ind til sangen, hvorefter Gerda svarer, at det var en sydtysk vise, og at Christian holder meget af alt hvad der er tysk... På dette tidspunkt gør Gerda altså alt, hvad hun kan for at genere Christian. Til at starte med, troede jeg, at hun blot var imod hans arbejde i modstandsbevægelse, men senere stod det klart for mig, at det var hele ægteskabet, der knirkede. Det bunder uden tvivl i, at ingen af dem så hinanden som den eneste ene. Christian valgte Gerda, fordi hun var en forældreløs svensker, som ikke kendte nogen.

Hun var så at sige en svag sjæl, som Christian påtog sig ansvaret for at bringe på ret kurs. Uden tvivl ikke det bedste grundlag for et livslangt ægteskab. Gerda svarede derimod - da Holger spurgte hende - at hun tog Christian dels fordi han gerne ville og dels fordi "han kunne jo være lige så god som enhver anden". Igen, ikke det bedste udgangspunkt for et langt ægteskab.

Efterhånden, som Gerdas og Holgers forhold udvikler sig, får Gerda færre og færre følelser for Christian. Til sidst, da Holger kommer til Gerda, efter Christian er blevet såret, regner hun også med, at Christian er blevet dræbt. Da Holger fortæller hende, at Christian blot er såret, bliver hun ulykkelig, da det betyder at de ikke kan være sammen mere. Hun siger også, at hun ikke græder pga. at Christian er blevet...