'Den hedervärde mördaren'

Essay by Lottie LundellA+, February 1997

download word file, 1 pages 5.0

Downloaded 27 times
Keywords , , , ,

Våld, kärlek och nazism

Jag har ofta blivit rekommenderad att läsa Jan Guillous böcker om

Kommendörkapten Carl Hamilton. Nu gjorde jag slag i saken och läste

'Den hedervärde mördaren' från 1990. Den är den femte i serien med Cog Rouge i

huvudrollen. Guillou som ju är en mycket känd reporter och författare är väldigt insatt i

sveriges politik, säkerhet och försvar. Man får en känsla av verklighet. Många personer som

är beskrivna i boken finns i verkligheten: Björn Borg, justitieministern, advokat Sjösröm m fl.

Nära att ge upp

Det tog mig ca 200 sidor för att förstå att boken var bra! Guillou skriver på ett först

svårbegripligt sätt, men när man har lärt sig att handskas med alla svåra ord och

komplicerade meningar, var det svårt att sluta läsa.

Brutala mord

Boken handlar om kommendörkapten Hamilton. Han är sambo med en polis, som

snart ska föda deras första barn.

Hamilton får i uppdrag av sin chef att lösa morden på två

gammla militärofficerare. Även polisen i Norrköping (ett av morden begicks där) ber

Hamilton om en hjälpande hand. Mordmotiven går tillbaka till andra världskriget, så det är

inte helt lätt att finna dem. Morden är utförda på vitt skilda sätt. Ett är synnerligen brutalt,

man tror att det ligger mycket hat bakom det mordet. Då ställer man sig frågan: Om mördaren

eller mördarna kände offren under kriget, borde väl de vara i samma ålder som de döda? 85

år? Nej, morden var inte utförda av åldringar. Vad ligger då bakom?

Hamiltons älskarinna från tiden i USA flyttar till sverige och tar upp kontakten. Det ställer

naturligtvis till problem för honom. Vill han ha sin polis eller vill han ha Tessi, som han

egentligen alltid har älskat?

Författarens åsikter lyser igenom

Man märker ganska snart i boken att Guillou inte...