"Den hvite løvinne" by Henning Mankell

Essay by eirikfs February 2006

download word file, 2 pages 0.0

Downloaded 1136 times

Prologen til boken finner sted i Sør-afrika i 1918. Tre unge boere møtes på en kafé i Johannesburg, og grunnlegger bevegelsen Boersk motstand. Denne bevegelsen skulle senere bli en av de store motstanderene mot avskaffelsen av apartheidsystemet i Sør-afrika, og kontrollerte store deler av det økonomiske og politiske system. Men mot slutten av 1970-tallet minket innflytelsen broderskapet hadde dramatisk. Apartheidsystemet ble avskaffet, og Nelson Mandela ble i 1990 sluppet fri fra sitt 30 år lange fengselsopphold på Robben Island. President de Klerk, som var hvit og av boersk opprinnelse, ble ansett som en forræder av majoriteten av den hvite befolkningen.

Så hopper handlingen brått til dagens Sverige. Eiendomsmegleren Louise Åkerblom blir meldt savnet, og førstebetjent Kurt Wallander blir satt på saken. Wallander og kollegaene etterforsker forsvinningen, og oppdager at Louise Åkerblom ble skutt, drept og siden dumpet i en brønn. Politiet i Ystad, et lite tettsted i sør-sverige, står uten videre spor i saken frem til et hus eksploderer, og de finner en avskåret pekefinger som har tilhørt en farget person.

Fingerens eier, en afrikansk leiemorder, er i Sverige under falsk navn for å forberede seg til et attentat på en sentral person i Sør-afrika. Attentatet er iscenesatt av en komité som vil gjeninføre appartheidsystemet i Sør-afrika. Denne komitéen får den rasistiske og lojale boeren Jan Kleyn til å lete frem en afrikansk leiemorder, som for en stor pengesum skal drepe Nelson Mandela under en offentlig appell. Komitéen forutsetter at mordet på Mandela vil skape så stor ubalanse i det Sør-afrikanske samfunnet, at det i vakumet etter Mandelas død vil være mulig å gjenopprette makt og privilegier til den hvite delen av befolkningen.

Åpenbart blir det naive Sverige ansett som et ideelt sted å forberede attentatet. Uenighet etter det unødvendige mordet av Louise Åkerblom mellom leiemorderen og hans russiske våpentrener med bakgrunn fra KGB, fører til slåsskamp mellom de to og afrikaneren mister en finger. Russeren sprenger huset de trente i, og følger etter afrikaneren til Stockholm. Der møter russeren to gamle kontakter som hjelper ham med å spore opp afrikaneren. Den afrikanske leiemorderen møter på Wallander som har fulgt etter dem fra Ystad, og ber ham om hjelp til å drepe russeren som så kalblodig tok livet av Louise Åkerblom.

Jakten på russeren og hans to mehjelpere tar dem tilbake til Ystad. Afrikaneren bor hjemme hos Wallander mens de forsøker å spore opp russeren. Under et brutalt innbrudd i leiligheten, blir afrikaneren bortført, og dratt med til et jorde utenfor Ystad. Her blir afrikaneren henrettet av russeren. Wallander skyter den ene av russerens medhjelpere, men tett tåke gjør det umulig for ham å finne Louise Åkerbloms morder. Samtidig sender Jan Kleyn en ny leiemorder far Sør-afrika, som skal utføre attentatet i den første leiemorderens sted. Russeren er fast bestemt på å ta livet av Wallander. Han oppdager at Wallander har en datter, og tar henne til fange for å få lokket ham frem. Det russeren ikke hadde planlagt, er at den gjenværende av hans to bekjente, hjelper Wallanders datter med å flykte, men blir selv drept. Den nye leiemorderen og russeren drar videre sør i Sverige, men destinasjonen blir oppdaget av Wallander. Russeren blir under dramatiske omstendigheter drept av Wallander, mens leiemorderen unnslipper, og tar seg tilbake til Sør-afrika.

I Sør-afrika har operasjonens leder, Jan Kleyn, blitt arrestert på bakgrunn av opplysninger fra svensk politi. Offisielt tar han selvmord, men blir i virkeligheten skutt av sin egen datter. Datteren skyter ham som et resultat av en livslange ydmykende undertrykkelsen som han har utsatt henne og hennes svarte mor for.

Komitéen blir oppløst da komplottet er avslørt og Jan Kleyns hemmelige nestkommanderende, forsøker å videreføre attentatplanene på egen hånd. Attentatet blir stoppet i siste øyeblikk av Sør-afrikansk politi.

Boken avsluttes med en tankevekker rundt de hvite afrikanerenes vanskelig definerte identitet.