Denne stil omhandler dinosaurer. Her i blandt plesiosaurere, Sauropoder og Tyrannosaurus-Rex.

Essay by frederik2502 January 2003

download word file, 4 pages 5.0

Downloaded 43 times

Dinosaurer

et levende mysterium

Dinosaurer er en fællesbetegnelse for de grupper af nu uddøde krybdyr, som herskede på jorden for 200 mill. år siden. Dinosaurerne hører i dag til nogen af de mest interessante dyr, der nogensinde har eksisteret. Bland andet på grund af deres enorme størrelser. Da Dinosaurerne dukkede op for ca. 230 millioner år siden, så jorden helt anderledes ud som i dag. Bjerge som fraeksempel Mount Everest var kun halv så stor som i dag. Dinosaurerne levede i ca. 150 millioner år, og uddøde pludseligt sidst i kridttiden for ca. 65 millioner år siden. Mange mener i dag at de uddøde ved et kæmpe meteor nedslag, men de mest seriøse bud siger at det var på grund af den store klima ændring, gennem de mange millioner af år, dinosaurerne ikke kunne klare. Ordet dinosaur er en sammensætning af de to græske ord deino- frygtelig og saurus- firben/øgle.

De fleste dinosaurer havde en utrolig aggressiv adfærd samt en fantastisk overlevelsesevne. De første dinosaurer fossiler blev fundet og studeret i 1820´erne af en videnskabsmand ved navn William Buckland, som også beskrev og navngav arterne (Alle de fossiler som er fundet i dag udgør kun 0,0001% af alle dinosaurer der har levet). I midten 1900-tallet blev alle dinosaurer betragtet som store, dumme og dovne krybdyr, der samtidige var koldblodige og prøvede på at udrydde sin egen art. Men det ændrede sig hurtigt til at dinosaurerne var stadigvæk store, men nu yderst intelligente dyr som var aktive og knap så koldblodige som før. De store og tit klumpede dinosaurer vækkede snart stor opmærksomhed blandt alverdens mennesker. Mange fandt dyrene utrolig fascinerende på grund af deres abnorme størrelser, og den mystiske, pludselige forsvinden fra jorden. Dinosaurerne levede gennem tre lange tider: Trias tiden, Jura tiden, & Kridttiden. Disse tre tider blev kaldt...