Det olösta mordet(The unsolved murder)

Essay by agronman99High School, 11th gradeA-, March 2004

download word file, 11 pages 0.0

Downloaded 18 times

Jag provade om nyckeln passade till dörren. Den gled in i nyckelhålet och efter några om och men lyckades jag öppna dörren. Huset var alldeles mörkt och tyst. Det enda jag kunde se var en liten lysande lampa eller något ljus långt borta i ett hörn. Jag gick från ena rummet till det andra, tills jag lyckades hitta källan för ljuset. Det var ett litet ljus som låg på ett bord i ett litet rum. Jag tog ljuset i min högra hand och fortsatte gå. Jag gick till köket, som var kallare än de andra rummen. Orsaken till det var att kylskåpsdörren var öppen och luckan till frysen var inte stängd. Inga lampor lyste från bägge två, så jag antog att de hade varit öppna så länge att de hade brunnit slut eller sen så hade någon söndrat dem. Det fanns inga märken av något liv från flera dagar.

Jag fortsatte gå. Jag gick bakom hörnet, som troligtvis ledde till en annan tambur med en annan ingång till huset.

I samma tambur fanns det trappor till en övre våning. Det som gjorde saken konstigt var att det fanns en liten port där. Den var så liten att den var säkert menad för något husdjur. Jag klev över porten och tog några steg i trappan. Plötsligt slocknade ljuset jag höll i min hand. Det var som om någon skulle ha blåst ut det, men ingen var ju där och det var inte jag själv som gjorde det. Jag sökte en tändare eller en ask tändstickor från min inre ficka i rocken. Det enda jag kände igen var ett litet förstoringsglas, en pappersbit med adressen till huset, ett par nycklar till olika lås, en mobiltelefon och en diskett. Jag grävde allt djupare och lyckades hitta en tändare på bottnen...