Det Skrå Kast

Essay by ReuquemUniversity, Bachelor'sA-, April 2003

download word file, 3 pages 4.7 5 reviews

Downloaded 76 times
Keywords , , , ,

Det skrå kast

Fysik-rapport

Øvelsens formål

Formålet med denne øvelse er at måle på et skrå kast med en ting og efterprøve newtons love. Dette vil vi gøre med et forsøg hvor vi skyder en metalkugle af sted i en lille kanon.

Anvendt apparatur

Til øvelsen har vi brugt en lille kanon, hvorpå der sidder en lille magnet, som holder en lille metalkugle fast, som vi brugte til at skyde med. Udover dette har vi brugt en lineal til at måle længde og højde som følger i tabel. Vi har desuden brugt et affarvningspapir til at skyde på, som afmærkede det nøjagtige sted skuddet ramte.

Øvelsens udførelse

Efter at have opsat kanonen på et bord og sat et andet bord op, hvorpå vi havde klistret et affarvningspapir op så vi kunne oplæse det nøjagtige punkt hvor vi ramte, indstillede vi kanonen på det gradtal som vi netop målte på. Det er meget vigtigt at tjekke dette gradtal for hvert skud idet at dette godt kan ændre sig når kuglen bliver skudt af sted, fordi kanonen virker på den måde at der sidder en fjeder som bliver spændt når der trækkes i den, denne kan spændes i tre niveauer.

Så idet kanonen bliver (fjederen løsnes) ryger den op med en kraft så og så stor skudt af, ryger kuglen af magneten og bliver skudt af sted. Kanonen har tre kraftområder, vi har i denne øvelse valgt kun at måle på den største kraft, under forskellige gradtal, nemlig: 30°, 45° og 60°. Vi har affyret et skud og målt længde og højde og noteret dette i en tabel. Vi har sikret os at lave tilstrækkeligt målinger, så vi har målinger på begge sider af toppunktet af det parabelformet skud som fremkommer.

Anvendt teori

Newtons anden lov siger:

"For en ting med massen...