Dogme dansk

Essay by marchelloHigh School, 12th gradeB-, April 2004

download word file, 8 pages 0.0

Downloaded 21 times

Kroniken "Dogmedansk" er fra Politiken, udgivet søndag den 5 september 1999, og er skrevet af Kirsten Rask. Her kommer sprogforskeren Kirsten Rask frem med sin mening om brugen af det danske sprog, og især vores vilje til at låne engelske udtryk. Hun er ikke glad for udviklingen omkring brugen af engelske låneord, og via sine ti dogmer fremlægger hun nogle retningslinier, som hun tror ville kunne hjælpe med til at bevare det gode danske sprog.

Først og fremmest skriver Kirsten Rask om virksomheder, blade og hjemmesider, der vælter sig i engelske slogans. Citat (s.9 li.63) "Gilette-The Best A Man Can Get". Hun mener, at disse firmaer er underlødige, idet de ikke er opfindsomme nok til at finde et godt slogan på dansk. Bagefter forklarer hun, at grunden til dette er, at det lyder smartere i danske ører, fordi vi ser op til de store lande og har dem som forbillede.

Hun mener ikke dette er forkert, men blot at vi selv påfører os et handicap idet vi naturligvis udtrykker os bedst og mest nuanceret på vores modersmål. Ikke bare vores skriftlige udfoldelser bliver begrænset på denne måde. Ved indlæring via udenlandske bøger ligger engelsk på en tredje plads efter norsk og svensk, og på den måde gør vi det igen lidt sværere for os selv. Det er et problem at der, indenfor for specialiserede fag områder, ikke findes nok materiale på modersmålet og ellers kvalificerede oversættere. Her mener Kirsten Rask dog, at vi et langt stykke hen ad vejen kunne rede den hjem ved bedre udnyttelse af vores nordiske sprogfællesskab, citat (sp.4 li. 97) "Det nordiske sprogfællesskab bør udnyttes fuldt ud i alle faglige sammenhænge".

En mulighed Kirsten Rask beskriver, i forbindelse med bevarelsen af det danske sprog, er at nytænke begreberne. Her gælder det ikke om, direkte at...