Doping

Essay by Lars LauridsenUniversity, Bachelor's January 1996

download word file, 19 pages 4.3

Downloaded 52 times

Indholdsfortegnelse

Side

Indholdsfortegnelse................................................................................. 1

Forord, indledning.................................................................................. 2

Dopingens historie................................................................................. 3

Forskellige former for doping bruges? virker de?................................ 4

Anabolske androgene steroider...................................................... ........ 7

Anabolske steroiders virkemåde......................................................... 8

Bivirkninger.......................................................................................... 9

Grunden til misbruget........................................................................... 12

Hvad kan forebygge doping?................................................................ 13

Dopinglovgivningen............................................................................... 14

Konklusion........................................................................................... 16

Litteraturliste......................................................................................... 17

Bilag..................................................................................................... 18-22

Interview med Bodybuilder ( Martin ) er vedlagt som bilag.

Forord

Brugen af stoffer der skulle øge præstationsevnen har de sidste år været meget til debat i aviser, fjernsynet og i radioen. Dette hænger sammen med de kampagner og afsløringer der har fundet sted. Der kører i øjeblikket en kampagne i Danmark til skræk og advarsel. Politiet beslaglagde i 1993 500.000 doser hvilket højst sandsynligt kun er en dråbe i havet1 . Der menes at være omkring 10.000 brugere af anabolske steroider i Danmark, men det reelle tal er sikkert meget højere. Dette må man sige er et meget højt tal og må så faktisk betegnes som et samfundsproblem.

Behandlingen foregår dog ikke på samme måde som ved andre samfundsproblemer såsom narkotika. Godt nok er de anabolske steroider kommet med i narkotikalovgivningen, men folk der har været underkastet de anabolske mener jeg er mere fordømt end narkomanerne. De enkelte, der har taget anabolske steroider har jo selv være skyld i deres sygdomme.

Indledning

Den officielle definition af doping:

'Ved doping forstås tilførsel af medikamenter, eller ved hjælp af andre metoder, at øge idrætsudøverens konkurrencedygtighed på en kunstig måde.' (Doping: s. 1)

Når folk dyrker idræt i forening eller klub tror jeg de ofte har nogle målsætninger med deres sport. Om der snydes eller kun bruges lovlige midler er folk efterhånden ligeglade med. Det gælder om at vinde. Denne mentalitet burde der i høj grad laves om på og jeg vil på de følgende godt og vel 11 sider tage stilling til en...