Dung beatle

Essay by maks4373 September 2014

download word file, 33 pages 0.0

Фінансове право.

Лекція № 1. Фінансова діяльність держави.

а) Зміст, методи і здійснення фінансової діяльності.

У будь - якій державі є постійно діючий механізм, у якому використовується товарне виробництво внаслідок розподілу суспільної праці. Існування товарно-грошових відносин і дія об'єктивного закону вартості, визначають об'єктивну необхідність існування державних фінансів.

Державні фінанси - система грошових відносин, що виникла разом з державою і нерозривно пов'язана з її існуванням та функціонуванням.

Фінанси держави - це відносини людей з приводу мобілізації, витрачення фондів коштів.

Фонди коштів - матеріальний зміст коштів.

Усі фінансові відносини є грошовими, але не всі грошові відносини є фінансовими.

Фінансові відносини - це розподільні грошові відносини.

Фінанси держави

Централізовані (державний бюджет)

За їх рахунок фінансуються видатки держави та нові будови, реконструюються існуючі підприємства, утримуються установи невиробничої сфери - освіта, охорона здоров'я, культура, спорт, оборона, управління прокуратури, судові органи, соціальне забезпечення. Знаходиться у розпорядженні держави, як суб'єкта влади.

Децентралізовані (фонди виробничого і соціального розвитку підприємства)

Утворюються в усіх галузях народного господарства за рахунок своїх прибутків.

Діяльність держави та її органів у галузі мобілізації, розподілу і витрачення централізованих і децентралізованих фондів коштів має назву фінансова діяльність. Відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності є економічні і юридичні.

Правове регулювання фінансової діяльності є однією з форм державного керівництва економікою. Основи фінансової діяльності закладаються у конституцію, розвиваються і деталізуються у фінансовому законодавстві (в ньому чітко розмежовується фінансова діяльність, яка здійснюється через органи господарчого управління підприємств, установ, організацій).

Визначну роль у керуванні і здійсненні фінансової діяльності відіграють органи законодавчої влади (вони вирішують найбільш важливі питання: затверджують бюджети, приймають акти про податки, розмежовують бюджети). За змістом, методами і формами фінансова діяльність є різновидом управлінської діяльності.

Принципи державного управління:

1) Планування 2) Рівності 3) Обліку і 3) Участі 4) Законності 4) Фінансової

націй і контролю трудящих дисципліни

народних в управлінні

меншин

Метод фінансової діяльності - це засіб, прийом за...