DVÄRGEN - PÄR LAGERKVIST

Essay by Anonymous UserHigh School, 11th gradeA-, July 1996

download word file, 4 pages 3.0

Downloaded 27 times
Keywords , , , ,

DVÄRGEN - PÄR LAGERKVIST

Boken Dvärgen utspelar sig under renässansens Italien. Berättelsen är hållen i jag-form. Den som för ordet är en dvärg vid ett italienskt furstehov. Han bor ensam (efter att ha strypt den andre dvärgen, Josafat) uppe i dvärgvåningen. En mycket självmedveten liten herre, endast 26 tum. Han framhåller genast att han inte, till skillnad från många andra dvärgar, är någon narr, att han håller strängt på sina värdigheter och har lyckats sätta sig i viss respekt. Med sitt fårade ansikte och sina små onda ögon inger han skräck samtidigt som han genom sin dvärggestalt betraktas som ofarlig. Han är knappt medveten om sin avund mot det normala, det växande och fruktbärande. Han hatar i stort sett allt och betraktar människan med föraktfull överlägsenhet. Han har aldrig lekt som barn, han skrattar aldrig och kärleken är för honom endast något vidrigt och äcklande. Det enda han finner värt att leva för är våldet och grymheten.

Dvärgen symboliserar alltså ondskan. Ondskan som kanske finns fördold längst inne hos oss alla.

Fursten är en av de få Dvärgen ej föraktar. Han är väldigt begåvad och vet hur han ska få folket på sin sida, dock mycket falsk. Dvärgen är väldigt stolt över att få vara dvärg åt en sådan stor furste som han är. Fursten uppskattar verkligen hans hemlighetsfulla väsen.

Dvärgen känner inte någon bättre som han känner furstinnan. Han vet allt om henne. Hon öppnar hela sitt liv åt honom genom att berätta om alla hennes älskare. Dvärgen sa en gång att om han mot alla odds skulle älska någon så skulle det vara furstinnan. Men istället hatar han henne. Jag tror att, eftersom både hatet och kärleken är två väldigt starka känslor, fast varandras motsatser så är steget från hat till kärlek trots allt inte så stort. Men...