e-marketing

Essay by dozdurgutUniversity, Master'sB, November 2014

download word file, 4 pages 0.0

e-marketing

Tanımlar:

- e-marketing (sanal pazarlama) olarak da anılan, internet pazarlama, en temel anlamıyla potensiyel müşteriye ulaşımın, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve satışının internet üzerinden yapılmasıdır.

-Tanımlar: E-ticaret: mal ve hizmet alım satımının elektronik ortamda gerçekleştirildiği süreçtir.

-İnternette pazarlama: hedef pazarlara yönelik olarak internet ortamında mamüllerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin stratejik süreçtir.

-İntranet: dışarıdan erişime kapalı, işletme birim ve personelinin birbirleriyle iletişim kurması için oluşturulan sistem.

-Extranet: işletmenin tedarikçileri, bayi ve dağıtıcıları arasında kullanılan ağ.

-İnternette pazarlama başlıca 4 şekilde yapılır:

-İşletmeden tüketiciye-B2C-business to consumer

-İşletmeden işletmeye B2B

-Tüketiciden tüketiciye C2C

-Tüketiciden işletmeye C2B

-Ä°nternette pazarlama 3 unsura dayanir:

-telekomünikasyon altyapısı(ttnet, koç.net vb- bu gruptan değişme ve gelisme az olur),

-Yazılım ile mamuller (e-katalog, e-bankacilik hizmetleri vb) ,

-Pazarlar (e-açık arttırma, e-araştırma pazarı)

-İnternet pazarlamasını işletmelere yararları

-interaktiflik ve müşterilerle yakın ilişki kurma(müşteri veri tabanı oluşturma ve online olarak müşteri sorularının ve taleplerinin hızlı cevaplandırılması.)

-düşük maliyet ve artan etkinlik:(mağaza ve çalışan maliyeti düşük)

-stok, teslimat ve tutundurulma faaliyetlerinde verim artışı olur.

-esneklik veya uyum kolaylığı(değişen koşullara göre yapılacak ayarlamaları uyum kolaylığı sağlanır, örn: online katalog basılı kataloğa göre daha kolay değiştirilebilir.

-küresellik ve hızlılık

-İnternette pazarlamanın sorunlarI:

- Sınırlı sayıda müşteriye ulaşabilme: (Özellikle güvenlik sorunları nedeniyle bir kitle hala internetten alışveriş yapmıyor. Web kullanıcılarının bir kısmı satın almaktan çok sanal pazarda dolaşıyor, sörfçülerin sadece % 18'i alisveriş yapıyor.)

-internet kullanıcılarının demografik ve psikografik özelliklerinin genel nüfustan farklı olması (web kullanıcısı ortalama nüfustan daha üst gelir ve eğitim düzeyinde bu yüzden bilgisayar donanımı yazılımı, finansal hizmetler, elektronik ev aletleri ve belirli ürünler dışında pek çok mamul için internet daha az etkili bir satış ortamı)

- güvenlik sorunu

-etik sorunlar (pazarlamacıların web sitesini ziyaret edenleri izleme sorunu)

Ek bilgi: Dünyada internet kullanıcılarının bölgelere ve ülkelere göre dağılımı:

-Dünyada 1.7 milyar internet kullanıcısı var. 738 milyon Asya, 418...