Egypt

Essay by PaperNerd ContributorJunior High, 7th grade November 2001

download word file, 12 pages 0.0

Downloaded 5 times

PENGENALAN PENGENALAN: TAMADUN MESIR PURBA Tamadun Mesir, semenjak kewujudannya, telah diperintah oleh 30 dinasti firaun (3100-332 S.M), diikuti oleh pemerintahan Iskandar Zulkarnain, Ptolemys, Rom dan akhir sekali pemerintahan Islam. Ia kenali sebagai Misr di dalam Al-Quran (contohnya dalam surah Al-Baqarah dan Yunus), dan Misraim/Misram di dalam Bible. Ibu kotanya ialah kota Kaherah .

Apabila kita menyebut tentang kewujudan tamadun Mesir, kita tidak dapat lari dari mengaitrapatkan pembentukan tersebut dengan wujudnya Sungai Nil, sehingga pepatah Arab ada menyatakan, "Jika tidak kerana Sungai Nil, Mesir tidak akan wujud" . Benar, di Sungai Nil, yang berpunca dari Nil Putih di Uganda dan Nil Biru di Habsyah , telah menjadi nadi kepada sebuah negara kota ulung, yang berkeluasan 1,001,450 km persegi.

Sumber ekonomi masyarakat Mesir Purba ialah dari sektor pertanian di dataran subur di sepanjang Sungai Nil . Masyarakat Mesir mengikut musim yang dikaji oleh golongan pendeta Mesir. Pokok-pokok papyrus yang tumbuh di kawasan sungai itu turut menjadi sumber kertas untuk mencatat upacara keagamaan dan harta di kuil dengan menggunakan tulisan hieroglif.

Struktur sosialnya mengikut susunan piramid, di mana Firaun mendapat kedudukan yang tertinggi, ini diikuti dengan golongan pemerintah, kelas pertengahan, petani dan akhir sekali, golongan hamba.

Nilai estetika masyarakat Mesir dapat dilihat menerusi perkembangan kesenian dan kesusateraannya. Contohnya, nasihat dari wazir firaun, Ptah-hotep yang telah dirakam di dalam sebuah buku dan menjadi panduan rakyat Mesir hingga kini. Hasil-hasil kesenian lain juga jelas menunjukkan, Tamadun Mesir Purba telah lama menggariskan tatacara hidup untuk diikuti oleh masyarakatnya ketika itu.

CIRI-CIRI TAMADUN AGAMA DAN KEPERCAYAAN MESIR PURBA Tamadun Mesir Purba bukan sahaja terkenal sebagai pusat perdagangan dan pentadbiran agung, malah berdiri kukuh sebagai pusat keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan monumen-monumen dan kuil-kuil yang berunsurkan keagamaan serta kepercayaan masyarakat Mesir Purba pada masa tersebut.

Masyarakat Mesir Purba mempercayai bahawa alam dikuasai oleh banyak tuhan (kepercayaan polyteisme)...