An essay on being a Fysiotherapist

Essay by falconbobHigh School, 10th gradeA-, February 2004

download word file, 24 pages 0.0

Downloaded 25 times

Inleiding:

Ik heb mijn werkstuk over fysiotherapie gedaan omdat ik zelf fysiotherapeute wil gaan worden. En omdat het onderwerp met arbeid en samenleving te maken moet hebben, vond ik het een goed onderwerp vooral omdat fysiotherapie arbeid is maar je hebt ook ondertussen veel met de samenleving te maken omdat je mensen behandelt. Ik vond het leuk om te doen dit werkstuk maar ik vond het ook wel zwaar omdat ik er veel tijd aan heb besteed.

Bob van der Valk

H4b

1.WERK3

1.1.BETEKENIS VAN ARBEID3

1.2.KWALITEIT VAN WERK3

1.3.ARBEIDSVERDELING EN ARBEIDSMARKT4

1.4.WERKLOOSHEID5

1.5.DE VERZORGINGSSTAAT5

1.6.DE SOCIALE PARTNERS7

2.FYSIOTHERAPIE8

2.1.WAT IS FYSIOTHERAPIE8

2.2.BAANGARANTIE EN SALARIS8

2.3.DE BEHANDELING8

2.4.ONDERWIJS9

2.5.BEHANDELMETHODES10

2.6.MANUELE THERAPIE10

2.7.FYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN10

2.8.FYSIOTHERAPIE BIJ BABY'S MET HET SYNDROOM VAN DOWN11

2.9.FYSIOTHERAPIE BIJ DIEREN11

2.10.BRONNEN11

3.INTERVIEW12

4.INTERNET ARTIKEL13

1. Werk

1.1. Betekenis van arbeid

Kenmerken van werk:

- Gebruikt een bepaalde inspanning.

- Eventueel met behulp van bepaalde machines en / of apparaten.

- Moet een maatschappelijke behoefte zijn.

- Met het doel leveren van een product of dienst.

Verschil tussen werk en hobby: maatschappelijke behoefte aan activiteit.

Arbeid heeft verschillende functies bijvoorbeeld om de basisbehoefte te vervullen:

inkomen, dit is een middel om te voorzien in primaire levens behoeften (bijvoorbeeld eten en drinken), maar ook hoe hoger het inkomen is hoe hoger de materiele levensstandaard is. Het vormt de uitgedrukte waardering van geleverde arbeidsprestatie.

zekerheid, biedt materiele en immateriële zekerheid. Materieel: soms doe je uitgaven omdat je verwacht dat je op lange termijn ook geld ontvangt. Bijvoorbeeld een huis of een auto. Immaterieel: arbeid zorgt voor regelmaat in je leven, je moet op een vaste tijd naar je werk en verschillende handelingen doen. Mensen gaan zich op de...