Este curentul libertarian o utopie?

Essay by aolaruUniversity, Master'sB-, March 2012

download word file, 15 pages 0.0

Downloaded 7 times

Este curentul libertarian

o utopie?

- referat -

Autor:

EDGAR - ANDREI OLARU

Masterand anul I,

Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative

Universitatea "Petre Andrei" Iaşi

Scurt istoric al gândirii libertariene

Încă de la formarea primelor societăţi, unii oameni au fost preocupaţi de metodele prin care ar putea să îşi maximizeze nivelul de libertate, mai ales că în mare parte din istoria oamenirii aceasta a fost puternic îngrădită. Aşa a apărut libertarianismul, una dintre filosofiile politice mai noi; aceasta pune pe primul plan libertatea individuală, considerând că statul ar trebui să-şi reducă la un minimum influenţa, în unele cazuri fiind susţinută chiar eliminarea totală a acestuia. Acest curent de gândire nu este în niciun caz unul unitar, fiind împărţit în mai multe facţiuni, de la anarhism la o formă a socialismului. Deşi profund criticată, această filosofie este considerată utilă în reducerea abuzurilor, reprezentând o unitate la care se pot raporta acţiunile autorităţii, mai exact a statului.

Libertarianismul şi-a primit numele după termenul "libertaire" din franceză, folosit de Joseph Dejacques pentru a-şi delimita propria gândire de cea a altor gânditori care militau pentru libertate. De aici, termenul se va întinde, cuprinzând tot mai mulţi gânditori care vedeau împlinirea individului doar prin libertatea totală, care merge până în punctul în care ar putea răni pe cineva, moment în care trebuie limitată. Din punct de vedere istoric, se consideră că această filosofie politică îşi are rădăcinile în secolul al XVIII-lea, "perioada luminată" a Europei. Proaspăt ieşiţi dintr-un sistem nefuncţional, în care puterea era concentrată în mâinile câtorva oameni, care puteau dispune de ea după placul inimii, filosofii şi gânditorii perioadei au început să militeze în scrierile lor pentru o lume în care oamenii pot decide mult mai mult asupra propriului destin. Iritaţi de influenţa puternică a bisericii dar şi de monarhia absolutistă, precursorii...