Eventyr: Prinsessen med vorta

Essay by Arne ArnesenJunior High, 9th grade January 1995

download word file, 3 pages 4.6

Downloaded 46 times

Prinsessen med vorta

Det var en gang for lenge, lenge siden, en kongsdatter som var den peneste i hele verden og som alle ville ha. Det var bare et problem, det var at denne kongsdatteren hadde fått en vorte som bare vokste og vokste og ble styggere og styggere. Prinsessen gråt og bar seg, og ikke turte hun og vise seg fram heller. Kongen hadde lovet henne og halve kongeriket til den som kunne fjerne vorten og gjøre henne tilfreds igjen. Da folk fikk høre dette ville alle prøve seg. Folk prøvde å lage vortemiddel ut av urter, mens andre bare tok med kniver for å prøve og skjære vorta vekk. Men da folk prøvde å fjerne vorta, ble den bare tre ganger større for hver gang noen prøvde seg. Kongen og prinsessen var helt fortvilet over denne magiske vorta. Kongen sa derfor at den som prøvde seg og ikke klarte det, skulle få pisken smake sju ganger.

Per, Pål og Espen Askeladden hadde hørt om denne prinsessen og ville gjerne prøve å få henne og halve kongeriket. De bodde et stykke unna prinsessen, så de måtte gå et stykke. Per hadde laget noe vortemiddel som han hadde med, og Pål hadde tatt med en kniv, men Askeladden hadde ikke tatt med noen ting, han. Han sa bare at han ville finne noe på veien som han kunne bruke. Ja så tok de til å traske da. Da de var gått et stykke, sa Askeladden plutselig: 'Å jeg ser jeg ser'. Per og Pål lurte på hva han så, og sa: 'Hva er det du ser?'. 'Jeg ser en hare som har satt seg fast i en snare,' sa Askeladden 'Jeg går bort for og hjelpe den,' fortsatte han. 'Hva er vitsen med og hjelpe en hare da? I alle...