Foran Loven af Kafka

Essay by Jonas KraftCollege, UndergraduateB-, January 1997

download word file, 4 pages 4.2

Downloaded 32 times

En analyse i 1.g af Kafkas tekst

Jonas C. Kraft

Foran Loven

af Kafka

Indledning

Kafka er af jødisk herkomst han er født i 1883 og dødede i. 1924. Kafka havde et meget dårligt forhold til sin far. Og det er også dette forhold, der i mange tekster har fået Kafka til at fremstille Gud eller andre afgørende personer meget strengt. Det er en holdning, som jeg synes afspejles i denne tekst i og med, at det aldrig lykkes for personen at få opfyldt sit forehavender. Dertil skal det siges at Kafka var ateist. Et begreb, som nok har fået Kafka til lægge al byrden på menneskets egne skuldre, så de derved selv og kun dem selv var ansvarlige for deres handlinger.

Kafka ville aldrig have haft sine tekster udgivet. Faktisk mente han, at de skulle brændes.

Fortolkning

Teksten handler om en ganske almindelig ung mand fra landet, der gerne vil leve livet og opleve lykken.

Desværre bliver han holde tilbage af en vogter, som blokerer livets dør.

Denne dørvogter repræsentere mandens frygt for at bryde ud af de rammer, han personligt befinder sig i. At det netop er mandens og kun mandens personlige rammer, der er tale om, viser Kafka ved at fortælle, at denne indgang kun var bestemt for manden fra landet.

Vogteren holder ham borte fra døren ved siger, at han ikke kan få lov til at gå derind, med mindre han vil bryder forbudet.

Den unge mands nysgerrighed driver ham dog til, ad kigge ind af døren, men da han ikke vover springet, vælger han i stedet at vente til han får lov at gå ind. Dermed lægger han ansvaret fra sig og overlader beslutningen til nogle andre. Han lader sig pacificere og håber, at andre vil bryde hans grænser for sig.

Han sætter sig...