Forsøg omhandlende økologi, respiration og fotosyntese

Essay by tonserHigh School, 12th gradeA+, March 2002

download word file, 4 pages 4.9

Downloaded 39 times
Keywords , , , ,

Fotosyntese & Respiration.

1)Formål:

Formålet med denne øvelse er at besvare følgende tre spørgsmål:

1.Forbruge er grøn plante kuldioxid (CO2), når den udsættes for lys?

2.Behøver en grøn plante lys for at kunne lave fotosyntese?

3.Optager eller udskille en grøn plante CO2, når den ikke er i lys?

2)Teori:

Alle planter kan omdanne sollys til glukose og ilt ved en proces, som hedder fotosyntesen. Ved denne proces er alger og grønne planter istand til at bruge uorganiske stoffer som kuldioxid og vand til byggesten. Fotosyntesen beskrives således:

Kuldioxid + Vand + Lysenergi "_ Glukose + Ilt

6 CO2 H2O C6H12O6 6 O2

Ved fotosyntese danner algerne ilt, som udskilles. Vi kan til sidst konstatere at fotosyntesen er en proces, hvor algerne ved hjælp af lysets energi kan opbygge glukose af kuldioxid og vand. Fotosyntesen kan kun foregå som det fremgår af den ovenstående proces hvis der er lys til stede!!!

BÃ¥de Planter, dyr og mikroorganismer skal have energi til deres livsprocesser.

F.eks. vækst, bevægelse osv. For at skaffe sig den energi nedbryder de organiske stoffer (som f.eks. glukose) hvoraf de udnytter den deri bundne energi. Dette kaldes respiration, og kan skrives således:

Glukose + Ilt "_ Kuldioxid + Vand + Kemisk Energi

C6H12O6 6 O2 6 CO2 H2O (ATP)

Nedbrydning af glukose kan også finde sted hvis der ikke er ilt tilstede. Læg mærke til at respiration er den omvendte proces af fotosyntesen. F.eks. den ilt som planterne frigiver ved fotosyntesen, bruges nu til at skaffe organismerne energi til deres livsprocesser.

3)Materialer:

8 reagensglas med tætsluttende propper

Bromthymolblåt-opløsning (BTB)

Vandpest (Elodea canadensis)

Danskvand

Sugerør

Stanniol

Eventuelt Lamper

4)Metode:

1. Hæld ca. 2 ml postevand i et reagensglas og tilsæt et par dråber bromthymolblåt. Stik sugerøret ned i væsken og pust. Væsken skifter...