The French Regime of Terror

Essay by raiceaionutUniversity, Bachelor's April 2014

download word file, 18 pages 0.0

Teroarea . 1792 - 1794

Asmarandei Horia Andrei

Raicea Ionuţ Gabriel

Franţa anilor 1792 - 1793 se găsea într-o situaţie dificilă, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern . Pe plan intern, deşi puterea era deţinută de popor, şi anume de Convenţia Naţională, aceasta era respinsă în jumătate din Franţa, mai cu seamă în vestul şi sudul ţării . Din cauza conscripţiilor militare, din martie 1793 guvernul republican lupta pentru înfrângerea răscoalei din Vandeea . Autorităţile locale erau incontrolabile , devenind centre ale agitatorilor . Parisul devenise un centru al insurecţiilor . Pe plan extern, inamicii Revoluţiei încă mai băteau la uşile Franţei . Per total, Franţa mergea spre ruină, fapt manifestat prin inflaţie, foamete, frică, sabotaj şi prin nevoia conducătorilor francezi de a scoate Franţa din ruină pentru a nu fi consideraţi ucigaşi ai regelui�.

Acesta este cadrul în care este instaurată Teroarea . Dar ce este Teroarea ? Istoricii moderni, cât şi contemporanii vremii, au încercat să ofere definiţii ale Terorii, unii încercând să arate adevăratul sens al acestei perioade, alţii încercând să o uite .

Din punctul de vedere al lui Robespierre, Teroarea înseamnă justiţia promptă, severă, inflexibilă, o emanaţie a virtuţii, o consecinţă a democraţiei aplicată în cadrul urgentelor cerinţe ale Franţei revoluţionare . Teroarea devine despotismul libertăţii împotriva tiraniei�. Din punctul de vedere al Convenţiei Naţionale, Teroarea era doar un accident în drumul Revoluţiei pentru eliminarea duşmanilor ; un sistem de putere specific, o ''experienţă politică inedită'' bazată pe o ''conjunctură politică instabilă'', în care se duce o luptă între persecutori şi persecutaţi� . Tallien defineşte Teroarea ca pe '' acel sistem pe care Robespierre l-a pus în practică, bazat pe cruzimea minţii omeneşti ''� . Marisa Linton defineşte Teroarea că pe o consecinţă a slăbiciunii iacobinilor, aceştia neavând o...