gagas

Essay by linwes October 2014

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 1 times


Övervakningssamhället

Vi ser allt du gör, och om vi inte gör det ser vi till att någon annan gör det. Har vi någon gång varit så övervakade som vi är idag och vad är det egentligen som driver så extrema underrättelseapparater och polisiära insatser ?
Finns det någon väg ut ur ett sådant övervakningssamhälle? Hur mycket likheter finns det egentligen i dagens samhälle och man jämför med Kallocain en historia skriven av Karin Boye år 1940?
Kallocain som är en typisk dystopi beskriver ett extremt övervakningssamhälle där staten ser och hör allt. Befolkningen beskrivs som motsatsen till ett växande träd. Istället för att vara något organiskt som blommar inifrån och ut växer dessa människor inåt, ständigt präglade av staten och dess tillåtna tänkande. Kallocain är ett sanningsserum som injiceras i personer för att det ska berätta om sina innersta tankar och hemligheter. Det viktigaste är att se om individen är ett hot för staten och dess existens.

Boken handlar dels om Leo kalls förvandling från en trogen medsoldat åt staten till en person som börjar ifrågasätta sina egna tankar och börjar inse statens maktmissbruk och människans kränkande av friheten. Denna bok är skriven 1940, det som sannolikt gjorde att Karin skrev kallocain beror på vad man då visste om vad som hänt i Sovjet och Tyskland. Staten med stort S, som krävde allt av individen, lydnad och underkastelse som använde förföljelse, tortyr och angiveri. Som förkvävde mänskliga känslor och kände människors fria tänkande som det farligaste hotet mot Partiet, Staten och de maktägande. En uppgift att peka ut framtidsstaten under Hitler eller Stalins makt.
År 1971 stals nästan alla dokument från FBI kontoret och viktiga uppgifter läckte ut till tidningsreportrar. Detta kan man läsa om i en artikel i DN , publicerad 2014-01-12 och som handlar om NSA-läckan och...