GANDIREA ECONOMICA ROMANEASCA PANA LA MAREA UNIRE

Essay by uriciosuCollege, Undergraduate November 2004

download word file, 11 pages 0.0

Downloaded 20 times

Perioada premergatoare Marii Uniri din 1918 a constituit una de importante schimbari irc;n sfera economică. Unirea din 1859, reformele in spirit burghezo-liberal ale lui A.I.Cuza şi câştigarea independenţei de stat în 1878 au constituit premize, factori deosebit de importanţi pentru evoluţia ulterioară a economiei româneşti. După cucerirea independenţei de stat, condiţiile de dezvoltare a industriei, a celorlalte domenii ale vieţii economice, au devenit mai favorabile. Ca stat independent, România nu mai era obligată să respecte tratatele, convenţiile economice încheiate de Imperiul Otoman cu statele Apusene, căpătând astfel libertatea de a promova o politică economică în conformitate cu interesele sale naţionale, inclusiv o politică economică protecţionistă.

Problema dezvoltării naţionale nu era însă una simplă, ci una care a generat numeroase polemici între polii puterii din acea vreme: Partidul Liberal şi Partidul Conservator. "Chestiunile concrete erau multe şi variate, dar s-au conturat două direcţii generale. Prima, inspirându-se din experienţa occidental europeană, ar fi dus la industrializare şi urbanizare şi ar fi operat schimbări radicale în fiecare segment al societăţii româneşti; cea de a doua se baza pe trecutul agrar al României şi punea accentul pe conservarea structurilor sociale tradiţionale şi a valorilor culturale."

Hitchins scoate în relief cele mai cunoscute principii privind dezvoltarea economică a României, opinii aparţinând liderilor unor importante mişcări culturale româneşti, în funcţie de tradiţia acestor mişcări şi de subordonarea lor unuia dintre grupările principale de "tradiţionalişti" sau "agrarieni" şi "europenişti" sau "occidentalizanţi".

Astfel, junimiştii, care îşi identifică începuturile în 1863, se opuneau "imitării servile" a formelor capitaliste occidentale, "a formelor fără fond" şi promovau reforme moderate în economie astfel încât să nu se submineze stabilitatea politică, economică şi socială a ţării. Ei considerau că Principatele Române îşi "deschiseseră porţile prea larg" inovaţiilor occidentale şi criticau decizia liberalilor de industrializare puternică a ţării. Titu Maiorescu (1840 - 1917) şi...