Gösta Berlings Saga Selma Lagerlöf, 1891

Essay by Anonymous UserCollege, UndergraduateA+, January 1996

download word file, 5 pages 3.0

Downloaded 29 times
Keywords , , , ,

Gösta Berlings Saga Selma Lagerlöf, 1891

Selma Lagerlöf (1858-1940) växte upp i Värmland i en bildad familj. I din ungdom hörde hon många historier och myter om personer i Värmland under början av 1800-talet. En del av detta material har hon satt ihop till en roman - Gösta Berlings saga. Det är oklart hur mycket av innehållet i romanen som är tagit från andra men det är också mindre intressant. Det intressanta är resultatet, hur det är ihopsatt, hur det är skrivet och vad budskapet kan tänkas vara. Syftet med boken är enligt Selma själv att visa att de värmländska personer hon skildrar i boken inte är mindre personligheter än de i till exempel Bellmans och Runebergs verk. Det egentliga syftet med boken är nog att underhålla och berätta en god historia.

I boken berättar en berättare en samling berättelser som hon har hört från äldre berättare. Det hela utspelar sig runt den Värmländska sjön Löven på 1820-talet.

Berättelserna är rätt fristående men hålls samman av en ramberättelse. Alla berättelser tillför minst något till ramberättelsen till exempel kan de inblick i en persons karaktär och bakrund. Ramberättelsen är den om kavaljererna på Ekeby och av dem särskilt Gösta Berling. Kavaljererna är en samling udda men begåvade män som alla kommit av sig i sina liv på ett eller annat vis och blivit omhändertagna av majorskan på Ekeby. På Ekeby herrgård lever de sedan ett till synes sorglöst liv under glädjens, rusets och äventyrets lag.

Boken utspelar sig under ett år då kavaljererna själva lyckats få makten över Ekeby. Det är ett år som sätter sina spår på folk runt hela Löven. De flesta episoderna i boken handlar om Gösta Berling, hans kärlekshistorier och dess konsekvenser. Gösta skildras som en riktig hjälte, med makt att dikta och förälska kvinnor. Han lever,