Heineken Bedrijfsinfo

Essay by marsmannetje23 May 2004

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 29 times

Heineken Corporate, de feiten

Heineken is de meest internationale brouwerijgroep ter wereld. De Groep is actief in meer dan 170 landen en het

brouwen vindt plaats in ruim 110 brouwerijen in meer dan 60 landen. In 2001 bedroeg het totale biervolume 105

miljoen hectoliter. Heineken biedt werk aan 40.000 mensen.

Merken en strategie

De belangrijkste internationale merken zijn Heineken en Amstel. Tevens beschikt Heineken over een aantal

nationale en regionale merken en een assortiment speciaalbieren. Met deze combinatie bereikt Heineken in veel

landen sterke marktposities en een efficiënte kostenstructuur.

Innovatie

Innovatie is voor een toonaangevende onderneming als Heineken van groot belang, met name voor het

versterken van de positie van de internationale merken Heineken en Amstel. Met het oog op kwaliteit, kosten,

veiligheid en milieu besteedt Heineken veel aandacht aan het verbeteren van alle technische processen die te

maken hebben met brouwen, ketenbeheer en verpakken.

Eigendom van het bedrijf

Heineken N.V.

en haar dochterondernemingen alsmede Heineken Holding N.V., die 50,005% van de aandelen

van de Heineken N.V. bezit, vormen tezamen de Heineken Groep. Beide aandelen worden verhandeld op

Euronext Amsterdam en hebben dezelfde intrinsieke waarde en hetzelfde dividendbeleid.

Kerncijfers 2001

Productie

80% bier, 10% frisdranken en 3% gedistilleerd en wijn ·

4% Heineken Technical Services ·

105,1 miljoen hectoliter bier gebrouwen ·

Resulaten

De nettowinst in 2001 nam met 15% toe van EUR 94 miljoen naar EUR 715 miljoen ·

Het bedrijfsresultaat nam in 2001 toe met 22% tot EUR 1125 miljoen ·

Gestage winststijging over de afgelopen vijf jaar ·

Omzet

Netto−omzet steeg met 13% naar EUR 9,2 miljard, waarvan 6% toe te schrijven is aan acquisities ·

Per regio: Westelijk halfrond 11,4%; Afrika/Midden Oosten 7,5%; Azië Pacific 4,6%; Europa 76,5%

(waaronder export)

·

Netto−omzet in miljarden euro's: Gedistilleerd en wijn, 0,4; Frisdrank, 0,9; bier, 7,6; overig...