Het regenwoud in zuid amerika

Essay by Annabell_xxHigh School, 10th gradeB-, March 2008

download word file, 5 pages 0.0 1 reviews

Downloaded 2953 times

Het regenwoud in Zuid-AmerikaInleiding:Dit “werkstuk” ga ik over het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika hebben. Ik doe dit omdat ik het een van de mooiste plekken op de wereld vind omdat er zulke grote bossen zijn en het heel groot is en de geluiden zijn en geweldig (ik heb een natuur film gezien over dit regenwoud). En natuurlijk ook omdat het ernstig in de gevaar is. Ook zijn het de longen van de wereld zonder deze wouden zullen de dieren en mensen het niet goed kunnen overleven. Ook als je hoort hoeveel er van de regenwouden afkomstig is.Ook heel veel dieren leven erin en zonder het regenwoud zouden die ook niet kunnen overleven.

Inleiding:1 Het regenwoud zelfhier vertel ik wat over hoe het regenwoud in elkaar zit.

2 Bedreiging wat het regenwoud !Het is vreselijk waar we het regenwoud allemaal nodig voor hebben !..

Het regenwoud zelf:In het regenwoud leveren er miljoenen dieren en miljoenen soorten dieren en planten.

Te veel om op de noemen.

1 de eerste laag die je kan zien zijn de reuzenbomen:De bomen kunnen in het regenwoud heel hoog worden tot ongeveer 70 meter. In Nederland zouden we ze nooit zo hoog kunnen krijgen maar in Nederland zijn alle bomen van zacht hout maar ze hebben te weinig plek en ze hebben het niet nodig om zo hoog te worden, daar in tegen tot de bomen in regenwouden. Die bomen kunnen alleen maar overleven om zo hoog mogelijk te worden anders kunnen ze niet genoeg water krijgen waar door ze dood gaan. In de top leven ook de Harpij dit zijn hele goede jagers. Vanuit hun nest houden de harpijen het woud in de gaten. Af en toe maken z een duikvlucht naar beneden en zetten ze hun klauwen in een vogel of een aap. De witkraaggierzwaluw, de blauwgele ara, de brulaap, het grijsgroen doodshoofdaapje, de Guyana-toekan, de slingeraap en de amazone leven ook in de top van de reuzenbomen.

2 Daarna komt de kroonlaag:De bomen in de kroonlaag worden ongeveer 30 tot 50 meter hoog. De boomtoppen staan dicht bij elkaar en vormen een dicht bladerdak. De kroonlaag en de reuzenbomen vangen het meeste zonlicht en regen op. Het is er warm en nat. De takken van de bomen groeien aan de top van de boom. Hun bladeren zijn dik en zo glad als leer. In het dichte bladerdak van de kroonlaag wonen de meeste dieren. Het is er bijna nooit stil. De meeste dieren zijn nachtdieren en maken ’s nachts enorm veel lawaai. Er leven ontelbare soorten insecten, vogels, kikkers, reptielen en kleine zoogdieren. Zoals: de reuzetoekan, de tweevingerige witkopkapucijnaap, de luiaard, de groene boomboa en de boomkikker. Het voedsel bestaat voornamelijk uit nectarrijke bloemen, sappige vruchten en bessen.

3. Daarna komt de onderlaag:Na de kroonlaag komt de onderlaag. Daar groeien jonge loofbomen en palmen. Door de dichte kroonlaag schijnt in de onderlaag maar weinig zonlicht. Het is er altijd schemerig. Daardoor groeien de kleine boompjes, varens en struiken er moeilijk. Zij moeten het doen met dat hele kleine beetje licht. In de onderlaag is het heel vochtig en benauwd. Er vliegen vaak papegaaien, die de harpijen in de kroonlaag vermijden. Het nachtaapje, de dwergmiereneter, de vleksnaveltoekan, de geelvleugelara, de tamandoea, de goean en de drievingerige luiaard leven in de kleine bomen van de onderlaag.

4. en dan de laagste van alles genaamd de bodem:De onderste verdieping is de bodem. De bomen en struiken zijn er ongeveer 5 tot 18 meter hoog. Het is er een stuk donkerder en koeler dan bovenin, want de zon dringt nauwelijks door het bladerdak heen. Op de bodem staan de dikke plankwortels van de reuzenbomen. De plankwortels zijn 4-5 meter hoog en breed. Op de bodem leven de jaguar, de tapir, de rode rotshaan, de wandelende tak, trekmieren, de rode ibis, de neusbeer en nog veel meer andere dieren.

Waarvoor wij het regenwoud nodig hebbenWij hebben regenwoud heel hard nodig zonder het regewoud hebben we geen “longen meer”dat is niet helemaal waar maar ik zal het uitleggen zonder regnwoud hebben we niet genoeg zuurstof en zonder zuurstof gaan we dood dat is te begwijpen. Nu denk je vast oh nee maar we doen het allemaal zelf dat is te lezen in het hoofdstuk van het regenwoud.

Bedreiging van het regenwoud !DE MENS ALLEMAAL DE MENS !!!!:Het tropische regenwoud word leeggekapt voor onder andere landbouwgrond. Verantwoordelijk hiervoor is voor een belangrijk deel de Braziliaanse regering die besloot tot het bevolken van het lege Amazonegebied door miljoenen stedelingen en kleine boeren uit verarmde delen van Brazilië. Door de grond te ontbossen en enigszins in cultuur te brengen, zouden zij deze in eigendom kunnen krijgen. Met in hun kielzog grondspeculanten en andere ondernemers, bereikten zij het bos via autowegen. Samen met deze grootschalige landbouw- en veeteeldprojecten leidde deze transmigratie tot een ernstige verstoring van het natuurlijk evenwicht tussen de mens (indianen) en zijn omgeving. Doordat de grond arm bleek aan voedingsstoffen werden en worden de landbouwers gedwongen om te verhuizen naar weer een ander stuk grond. Hierdoor verdwijnen grote stukken oerwoud in een snel tempo.

Ook de multinationals die tropisch hardhout exploiteren hebben een economisch belang bij de tropische regenwouden. Wegens zijn geld waarde op de internationale markt noemt men tropisch hardhout ook wel 'groeiend goud'. In 1986 bedroeg de wereldexport 6,7 miljard US dollars. Toch is de houthandel slechts voor 20% verantwoordelijk voor de ontbossing en wordt niet meer dan 25% van dat volume geëxporteerd naar het buitenland.

Per dag verdwijnen er in de tropen 2500 hectare regenwoud en één dier- of plantensoort.

Naar schatting zijn in het Amazonegebied en in de tropische regenwouden van Brazilië, nu 500.000 goudzoekers, min of meer illegaal , aan het werk. Naar goud wordt gezocht op tientallen plaatsen in het Amazonewoud dat daartoe eerst wordt ontbost en afgegraven.

Chico Mendes, van huis uit rubbertapper en later vakbondsleider in Brazilië was als geen ander zich er van bewust van de gevolgen van de vernietiging van de tropische regenwouden. Tot zijn dood in 1988 was hij "de stem van de tropische regenwouden van Brazilië" en probeerde hij het Braziliaanse volk en de wereld bewust te maken van deze gevolgen: klimatologische veranderingen met droogte, erosie, aardverschuivingen, overstromingen en toename van het broeikasteffect. Voor velen geld als slagzin:"Use it or lose it" ofwel het bos moet geld opbrengen om te kunnen worden gespaard. Daarbij wordt gewezen op de economische waarde van de zogenaamde "niet-houtproductie ", zoals rotan, oliën, rubber, noten, honing, vruchten, cosmetica, kleurstoffen en nu ook medicinale planten.

Met name de medicinale planten van de tropische regenwouden worden door de farmaceutische industrie steeds belangrijker gevonden. Reeds nu is een heel scala van moderne geneesmiddelen afkomstig uit de tropische regenwouden. Daartoe behoren spierverslappers (tubocurarine) en middelen tegen malaria( kinine), kanker (vinblastine), verhoogde oogboldruk (pilocarbine) en de ziekte van Parkinson (L-Dopa). De meeste daarvan hebben een zo ingewikkelde chemische structuur dat zij niet zonder hoge kosten na te bootsen zijn in laboratoria.

Een goed voorbeeld is de werkwijze van het National Cancer Institute (NCI) in de V.S. dat sinds de jaren vijftig als voortrekker werkzaam is op dit gebied. Men beschikt daar over celcultures van meer dan 60 verschillende menselijke tumoren, waarop jaarlijks duizenden plantenextracten op hun celdodende effecten worden getoetst. Bij een positieve reactie wordt het werkzame bestanddeel geïsoleerden vervolgens als geneesmiddel uitgetest bij proefdieren en mensen.

En dit allemaal voor de mens…..