Hverdagens Samtaler

Essay by nemesisbabeCollege, UndergraduateA-, October 2014

download word file, 6 pages 0.0

Downloaded 3 times

Hverdagens samtaler dengang og i dag


Vi lever i dag i den elektroniske tidsalder, hvor globaliseringen og den stadigt voksende brug af sociale medier og elektroniske kommunikationsmidler styrer hverdagens samtaler, store som små, vigtige som "mindre vigtige". Størstedelen af hverdagens samtaler foregår i chatrooms, på sms osv., og det er i dag mere almindeligt at udtrykke sig ved hjælp af en smiley i stedet for ved ord. Mange relationer starter på denne måde, både venskabelige og romantiske, ved hjælp af diverse sites og apps som Facebook, dating.dk, Tinder, og Twitter. I Roberta Montanaris artikel " Snik snak snude - ellers er du ude " kommenterer kommunikationskonsulent og psykoterapeut Birgitte Sally på denne udvikling i, hvor hverdagens samtaler i dag finder sted: " Mail, sms'er, chatfora og mobilsamtaler giver os en følelse af samhørighed, men reelt er vi jo alene ." Desuden mener hun, at denne udvikling har gjort os dårligere til rent faktisk at snakke med og forstå hinanden. For 100 år siden var det nødvendigt at opsøge folk for at skabe nye relationer, og disse samtaler indbefattede al form for kommunikation verbal som nonverbal. Men siden da har definition af "en samtale" ændret sig gevaldigt, specielt inden for de seneste 10 år, hvor alt kan klares hjemmefra. Har denne udvikling, hvor man har alle bekendtskaber lige ved hånden i sin mobil, styrket samtalernes evne til at skabe relationer, eller har den forværret det hele?

I en bog ved navn "Takt og Tone" , skrevet i 1918 af Emma Gad, kan man finde et kapitel dedikeret til samtalernes takt og tone. Emma Gad kommer her med nogle simple do's and dont's, der på mange måder stadig kunne gælde i dag, men samtidig også viser, hvor stor forskel der er på samtaler i dag og dengang. Den bedste måde at...