Hvorfor krig? Personlig argumenter gitt.

Essay by jakob krogUniversity, Bachelor's January 1997

download word file, 7 pages 5.0

Downloaded 26 times
Keywords , , , ,

I de senere år har Verden set flere og flere konflikter, der i nogle tilfælde har udviklet sig til borgerkrige eller reelle krige mellem to lande.

Der findes mange forskellige grunde til, at en krig opstår. I Golfkrigen var det et spørgsmål om, at Irak ønskede fuld kontrol over de meget profitable oliekilder, som Kuwait besad. Dette medførte at de invaderede Kuwait, og herefter opstod Golfkrigen. Det var ikke en krig mellem Irak og Kuwait, men derimod en krig mellem den vestlige verden, der frygtede for deres økonomiske interesser, hvis Irak fik kontrollen over oliekilderne.

En anden krise der har været meget oppe i medierne, er krigen i Tjetjenien. Her var der tale om at et muslimsk samfund, der før var en del af det tidligere Sovjetunionen, ønskede at løsrive sig fra Rusland for at danne en ren muslimsk stat. Så her var der tale om en krig med religiøse og demokratiske aspekter.

Den krig som vi i Danmark har været mest berørt af, er helt klart krigen i det tidligere Jugoslavien. Denne krig er egentlig temmelig absurd, fordi den opstod blandt folk, der i årevis havde levet fredeligt side om side. Men så var der nogle af landets ledere der begyndte at tale om et ældgammelt ønske. Nemlig at danne et stort Serbien.

Dette medførte at der kom nogle spændinger mellem serberne, kroaterne og muslimerne, som til sidst medførte krigen.

Der er i mine øjne ingen tvivl om, at det var den ældgamle serbiske drøm, der var skyld i at krigen udbrød. Men da selve krigen var i gang, så ved jeg ikke, hvem af parterne der var værst. I medierne forsøgte man ofte, at fortælle hvor grusomme serberne var, og hvor uskyldige ofre kroaterne var. Muslimerne forsøgte man at få forbundet med de mellemøstlige muslimer, og på den...