De Informatie Maatschappij

Essay by Anonymous UserCollege, UndergraduateA+, November 1996

download word file, 4 pages 4.0

Downloaded 28 times
Keywords , , , ,

Geachte dames en heren,

Wij worden allemaal meegesleurd met de tendenzen, de golven van onze maatschappij. De eerste golf die ons overspoelde was die van de landbouwmaatschappij, de tweede golf nam ons mee tot de industrieele samenleving. De derde golf brengt ons de informatiemaatschappij.

Onze Samenleving beleeft een informatie-explosie. De komst van een aantal nieuwe tecnologische ontwikkelingen die de snelheid en het bereik van Informatie-uitwisseling hebben vergroot, hebben hiervoor de basis aangelegd. Informatie en informatieverspreiding heeft met de komst van de informatiesnelwegen dan ook nieuwe paden gevonden. Naast de gedrukte materialen is er een netwerk van nieuwe informatiebronnen ontstaan die voor iedereen bereikbaar zijn, mits hij of zij in het bezit is van de nodige apparaten. De kersverse gebruikers van dit nieuwe medium moeten immers een computer bezitten, een modem en eventueel nog een printer als je de gevonden informatie aan het papier wil toevertrouwen. Hier stopt het niet. Er behoort ook nog een telefoonaansluiting te zijn en je zal voortaan niet alleen een, door meergebruik, gestegen telefoonrekening moeten betalen maar daarbuiuten ook nog de kosten van de netwerk provider.

Doorenboven is niet alle aangeboden informatie gratis toegankelijk en beschikbaar.

Is deze informatie wel toegankelijk voor alle lagen van de bevolking? Neen, luidt het antwoord.

Een tweede bezorgdheid voor de politieke gezagsdragers is de spreiding van de deelname aan deze nieuwe samenleving. Het belang van de opleiding kan niet genoeg worden benadrukt. Een kloof ontstaat nu reeds tussen zij die meekunnen met de gigantische snelle ontwikkelingen, en zij die eigenlijk reeds hebben afgehaakt. Angst voor het nieuwe zit bij vele mensen ingebakken, maar ze mag niet overheersen. Het klassieke probleem van de duale samenleving heeft niet enkel betrekking op inkomensverdeling of beroepskansen. Het heeft steeds meer te maken met culturele achterstelling en ongelijkheid van opleidingskansen in de brede zin van...