Invloed van de culturele achtergrond op de voorkeur voor "GEUREN"

Essay by bladevision May 2004

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 30 times

Onze kennis van geuren is gedurende deze eeuw drastisch verminderd. De neuzen zijn niet meer zo "getraind" als die van onze voorouders. Misschien is dit te wijten aan het feit dat onze zeep, waspoeder, shampoo en schoonmaakmiddelen, enz... een fris luchtje meekrijgen en je zelden nog in aanraking komt met de oorspronkelijke geuren van mensen, bloemen en planten. In tegenstelling tot het verleden...

Geuren worden al eeuwen lang gebruikt voor verschillende doeleinden. In het begin der tijden werden geuren verkregen door rook. In het Latijns vertaald is dat "per fumum", hiervan is het woord "parfum" afgeleid.

De Egyptenaren bijvoorbeeld gebruikten wierook, saffraan en mirre om de Goden al dan niet positief te beïnvloeden. De Romeinen waren echte geurliefhebbers. Zij parfumeerden hun (bad)water, voedsel, wijn en zichzelf. Die traditie had als gevolg dat producten zoals zeep, shampoo, schoonmaakmiddelen, waspoeders, enz... geparfumeerd werden.

Voor de Tweede Wereldoorlog konden slechts de adellijke vrouwen zich parfumeren.

Dit was een van de manieren om zich boven het volk te verheffen. Later volgde de rijke burgerij hun voorbeeld en uiteindelijk ook het gewone volk. Ook mannen gingen zich besprenkelen met geurige vloeistoffen.

Tegenwoordig is een parfum iets heel normaal en is het ingeburgerd bij alle lagen van de bevolking. Rijk of arm, jong of oud, man of vrouw, voor elk type is er wel een of andere geurige vloeistof. Ze worden in heel de wereld gebruikt, vooral in het Westen. De reden daarvoor is het feit dat Westerlingen, zoals de Europeanen bijvoorbeeld, bang zijn om een "slechte" lichaamsgeur te verspreiden. Daarom gaan ze zich overvloedig besprenkelen met parfums of deodorants.

De bestaande merken zijn over de hele wereld gekend en geliefd. Toch is een van de grootste uitdagingen voor geurproducerende bedrijven, een universeel parfum op de markt brengen, wat bijna onmogelijk is. Dit is te wijten...